fbpx
Web aplikacja czym jest i do czego służy

Web aplikacja czym jest i do czego służy?

Wprowadzenie

W 2020 roku internet stał się kluczowym elementem prowadzenia biznesu. Większość firm obecnie wykorzystuje internet jako kanał komunikacji z potencjalnymi i obecnymi klientami. 

W obecnej sytuacji jest on najlepszym sposobem na kontakt z kontrahentem oraz rozwijaniem alternatywnych kanałów dystrybucji usług i produktów.

Dzięki dostępowi do internetu firmy realizują sprzedaż, działania marketingowe. Jednak skuteczne zaangażowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy firma jest przygotowana na zbieranie, przechowywanie, oraz przetwarzanie danych, zarówno o klientach, jak również o zamówieniach czyli sprzedaży, informacji o produktach oraz działaniach marketingowych Jeśli firm jest w stanie zbierać i przechowywać wszystkie niezbędne dane oraz mieć środki do przetwarzania tych informacji może sprostać aktualnym wyzwaniom dotyczącym obecności w internecie.

Spis treści:

  1. Jak działa aplikacja webowa?
  2. Do czego służą aplikacje webowe?
  3. Korzyści z aplikacji internetowej
  4. Aplikacje internetowe kontra inne typy aplikacji

Web aplikacja lub inaczej aplikacja internetowa wykorzystują stosy technologiczne czyli kombinacje technologii internetowych w postaci języków programowania, protokołów komunikacji oraz serwerów do przetwarzania danych otrzymywanych z bazy danych. Aplikacja webowa ma za zadanie dostarczyć użytkownikowi interfejs i dane, które podczas interakcji użytkownika z aplikacją zostaną wykorzystane. Najczęściej interakcja z użytkownikiem odbywa się za pomocą formularzy online, podczas korzystania z CMS, na platformach e-commerce w postaci koszyków zakupowych itp. Często aplikacje webowe wykorzystywane są do przetwarzania w firmie dokumentów, udostępniania dokumentów, przesyłania informacji pomiędzy działami firmy lub pomiędzy pracownikami w zespole.

Jak działa aplikacja webowa?

Jak działa aplikacja webowa?

Aplikacja webowa lub aplikacja internetowa to aplikacja, która jest utrzymywana i uruchamiana na serwerze www oraz serwowana przez Internet pod określonym adresem www lub domeną za pośrednictwem interfejsu przeglądarki. Usługi internetowe to z definicji aplikacje internetowe, które pod postacią strony www przetwarzają dane na życzenie użytkownika.

Aplikacje webowe są projektowane do wielu różnych zastosowań, w celu wykorzystania przez użytkownika, zarówno w ogromnych firmach, organizacjach, instytucjach jak również przez mniejsze firmy. Aplikacje internetowe są wykorzystywane codziennie przez miliardy użytkowników, najczęściej są to sklepy internetowe, platformy e-commerce, CMS, aplikacje typu SaaS, aplikacje dostarczane przez takie firmy jak Google. Przykładem może być Google Adwords, Google Analitycs, również poczta e-mail. Aplikacje internetowe są projektowane w taki sposób aby były dostępne z każdej najnowszej przeglądarki internetowej takiej jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer. 

Aplikacje internetowe są projektowane z wykorzystaniem warstwy Backend oraz Frontend. W warstwie frontend są to technologie odpowiedzialne za wyświetlanie widoku strony, dbają o wygląd strony, oraz o interakcje użytkownika ze stroną. Część aplikacji internetowych jest opartych tylko o frontend i wtedy pobierane są dane za pomocą zewnętrznego API. Możemy do tego wykorzystać biblioteki lub frameworki JavaScript np. React, Angular.

W przypadku warstwy Backend mamy do dyspozycji wiele języków programowania m.in. Python lub PHP.

Do czego służą aplikacje webowe?

Do czego służą aplikacje webowe?

Aplikacje internetowe nie wymagają pobrania na dysk komputera a następnie zainstalowania na tymże sprzęcie. Aplikacja webowa wymaga jednak zainstalowania na serwerze www, połączenia z serwerem bazy danych. Dostęp do aplikacji internetowej jest udostępniana za pomocą sieci oraz przeglądarki internetowej.

Aplikacja po uruchomienia w przeglądarce internetowej czeka na żądanie pochodzące z przeglądarki, które następnie jest przesyłane do serwera www, które następnie przetwarza i przesyła odpowiedź do aplikacji webowej, która wyświetla dane pochodzące z bazy danych w postacie widoku w przeglądarce.

Aplikacje internetowe mogą być tworzone z zastosowaniem podejścia iteracyjnego zgodnie z metodyką Agile. Dzięki temu możemy tworzyć aplikacje internetowe w rozbiciu na poszczególne etapy, skupiając się na wytwarzaniu i dostarczaniu klientom kolejnych elementów, funkcjonalności aplikacji www.  Większość aplikacji internetowych jest napisana z wykorzystaniem HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript, frameworków JavaScript takich jak np. Angular lub z wykorzystaniem bibliotek JavaScript, np. ReactJS, JSX, Babel, EcmaScript. Programowanie po stronie klienta zazwyczaj wykorzystuje te języki, które pomagają w tworzeniu frontonu po ang. front-endu aplikacji. Napisanie aplikacji internetowej po stronie serwera www służy PHP, Python, NodeJS itp.

Korzyści z aplikacji internetowej

Aplikacja webowa jest uruchamiana na serwerze www, w związku z tym użytkownik nie ma potrzeby uruchamiania kopii aplikacji na swoim komputerze. Jedynie to czego potrzebuje to dostęp do internetu, nowoczesnej przeglądarki, która obsłuży aplikację webową. 

Użytkownicy, którzy korzystają z aplikacji internetowej, korzystają z dokładnie tej samej wersji, w związku z tym mamy pewność, że będzie działać niezależnie od użytkownika.

Aplikacja internetowa może pobierać opłaty za korzystanie z dostępu do niej np. w formie SaaS z ang. Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa. Jest to model udostępniania oprogramowania swoim klientom za pośrednictwem sieci www na zasadzie „pay-as-you-go”

Aplikacje internetowe kontra inne typy aplikacji

Aplikacje internetowe kontra inne typy aplikacji , aplikacje natywne, aplikacje hybrydowe, PWA

Najczęściej aplikacje internetowe są porównywane do aplikacji desktopowych oraz aplikacji natywnych napisanych pod konkretny typ systemu operacyjnego.

Obecnie w firmach korzysta się z dwóch typów aplikacji, chociaż obecnie aplikacje internetowe wypierają aplikacje desktopowe ponieważ aplikacje SaaS mają przewagę przechowywania danych w chmurze. Przykładem może być np. Outlook w wersji desktopowej lub w formie abonamentu na usługę SaaS pod nazwą Outlook 365. Jednak te dwa elementy nie wykluczają się wzajemnie. Aplikacje natywne to z reguły aplikacje pobierane i tworzone specjalnie dla systemu operacyjnego np. Android, iOS, na które są pobierane. Aplikacje natywne mogą często korzystać ze sprzętu specyficznego dla urządzenia, takiego jak GPS lub kamera w natywnej aplikacji mobilnej, oczywiście obecnie API przeglądarek również pozwala na wsparcie tych rozwiązań, jednak jest to nadal mniej popularne.

Aplikacje łączące oba rozwiązania są najczęściej nazywane aplikacjami hybrydowymi. Spotyka się również nazwę Progressive Web App (PWA). Aplikacje hybrydowe działają podobnie do aplikacji webowych, ale można je pobrać i zainstalować na urządzeniu tak jak aplikacja natywna. Aplikacje hybrydowe mogą również korzystać z zasobów specyficznych dla urządzenia przy użyciu wewnętrznych interfejsów API. W niektórych przypadkach pobrane aplikacje natywne mogą działać bez połączenia z internetem, niestety w przypadku PWA aplikacja wymaga dostępu do internetu. Aplikacja hybrydowa zazwyczaj ma podobne elementy nawigacyjne, jak aplikacja internetowa, ponieważ są one oparte na aplikacjach internetowych.

Podsumowanie

Obecna sytuacja w 2020 roku wymusiła na firmach zdefiniowanie swoich celów w działaniach w internecie. Coraz częściej nawet małe firmy myślą o pozyskiwaniu klientów i dostarczania produktów przez internet.  Doprowadziło to do swoistego wyścigu zbrojeń w internecie. Aplikacje internetowe dają ogromną przewagę nad konkurencją, ponieważ firmy które wcześniej zdominują rynek w internecie, na trwałe zyskają przewagę nad konkurencją. .Aplikacje internetowe dają firmom możliwość usprawnienia ich operacji, zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.