fbpx

Polityka prywatności

Korzystając z usług Codefia Sp. z o.o. (dalej „CODEFIA”) powierzasz nam swoje informacje. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach odwiedzin strony: www.codefia.pl. Są to przede wszystkim dane niezbędne do wysłania formularzy kontaktowych z naszych stron, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych stronach, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

Kto jest administratorem danych?

Administratorami Twoich danych jest Spółka Codefia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000726499, NIP: 5242859504, REGON: 369921205, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla Spółki Codefia. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Codefia danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

Pamiętaj, że po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane ale pod warunkiem, że nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. laptopie, komputerze, smartfonie, TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka Codefia.

Co to są pliki cocokies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, telefon) odwiedzającego stronę: www.codefia.pl

Cookies zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Możesz w swojej przeglądarce ustawić zakaz umieszczania plików cookies.

Rodzaje plików cookies, które możemy wykorzystywać:

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

Dlaczego korzystamy z cookies?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

Zgoda na zbieranie danych

Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółkę Codefia moich danych osobowych zbieranych w ramach odwiedzin strony www.codefia.pl, w tym danych zapisywanych w plikach cookies. Zgoda jest dobrowolna i mam świadomość, że mogę ją w dowolnym momencie wycofać kontaktując się z administratorem danych osobowych Codefia.