fbpx

Specyfikacja projektu informatycznego – czym jest i co powinien zawierać?

Specyfikacja projektu informatycznego

Tworzenie specyfikacji technicznej dla projektu informatycznego często postrzegane jest jako zwykła, proceduralna konieczność. Jednak w rzeczywistości, jest to znacznie więcej niż tylko spełnienie biurokratycznego wymogu. To strategiczny element, który ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu realizacji projektu. Specyfikacja techniczna to pierwszy krok w kierunku zbudowania solidnych fundamentów, które nie tylko wpływają na płynność wszystkich działań, ale też gwarantują wysoką jakość końcowego produktu oraz satysfakcję klienta.

Obecnie technologie informatyczne niezwykle szybko ewoluują co wpływa też na szybkie zmiany w potrzebach, oczekiwaniach i sposobie funkcjonowania oprogramowania. Szczegółowo opracowana specyfikacja projektowa aplikacji może decydować o sukcesie lub porażce. Współpraca z firmami programistycznymi wymaga klarowności, precyzji i przemyślanej strategii. Odpowiednie zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań, jakie stawia przed nami projekt, pozwala zespołowi programistycznemu lepiej zrozumieć zadania, które przed nim stoją, co w rezultacie prowadzi do tworzenia rozwiązań, które nie tylko spełniają wymogi techniczne, ale także doskonale wpisują się w biznesowe cele klienta.

W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak efektywne przygotowanie specyfikacji technicznej wpływa na sukces projektów informatycznych, oraz jakie elementy są kluczowe, aby dokumentacja ta służyła jako drogowskaz dla wszystkich etapów prac projektowych.

Co to jest specyfikacja projektów informatycznych i dlaczego jest kluczowa dla sukcesu projektów informatycznych?

Dobra specyfikacja techniczna stanowi kamień węgielny każdego projektu informatycznego. Jest to dokument, który pełni wiele istotnych funkcji – od zapewnienia jasności i zrozumienia wymagań projektowych po wszystkich stronach współpracy, po ograniczenie ryzyka nieporozumień, które mogą prowadzić do kosztownych błędów. Specyfikacja techniczna umożliwia precyzyjne określenie oczekiwań, co jest kluczowe dla dostosowania końcowego produktu do potrzeb klienta. Ponadto, stanowi ona niezbędną bazę dla ustalenia realistycznego budżetu oraz efektywnego harmonogramu prac, co ma bezpośredni wpływ na efektywne zarządzanie zasobami i finansami projektu. W ten sposób, dobrze przygotowana specyfikacja techniczna nie tylko przyczynia się do lepszej organizacji i koordynacji pracy, ale także zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu projektu.

Co powinna zawierać specyfikacja techniczna projektów informatycznych?

Specyfikacja techniczna to dokument, który odgrywa kluczową rolę w planowaniu i realizacji projektów informatycznych. Dobra specyfikacja powinna być kompleksowa i szczegółowa, obejmując wszystkie istotne aspekty projektu. Oto, co powinna zawierać:

Ogólny opis projektu w specyfikacji technicznej

Znaczenie właściwie przygotowanej specyfikacji technicznej IT nie może być niedoceniane. Jest to fundament, który pomoże software house zrozumieć zakres oraz cele projektu, co jest niezbędne do jego sukcesu. Aby zapewnić, że wszystkie kluczowe aspekty są jasno określone, specyfikacja musi zawierać kilka istotnych elementów, które wspólnie składają się na pełny obraz potrzeb i oczekiwań wobec przyszłej aplikacji. Poniżej przedstawiam szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co powinien zawierać ogólny opis projektu.

 1. Cel dokumentu: Jasno zdefiniuj główny cel dokumentu. Wskazanie, czego oczekujesz od współpracy z firmą programistyczną pomoże skupić wszystkie działania na wspólnym celu i ułatwi komunikację. Określ, jakie korzyści ma przynieść realizacja projektu i jakie problemy ma rozwiązać.
 2. Terminy: Określ kluczowe daty projektu, w tym oczekiwany moment rozpoczęcia współpracy, oczekiwane etapy realizacji oraz oczekiwany termin zakończenia projektu. Ustalenie oczekiwanych ram czasowych jest kluczowe dla zaplanowania zasobów i koordynacji działań, ale pamiętaj, że ostateczny i realny termin realizacji będzie wspólnie ustalony z wykonawcą. Jednakże na tym etapie pozwala ocenić czy zakładany czas realizacji projektu będzie realny.
 3. Ogólny opis projektu: Dokładnie przedstaw swój pomysł na aplikację, opisz wszystkie najważniejsze cechy, cele biznesowe oraz problem, który aplikacja ma rozwiązać. Wyjaśnij, jakie doświadczenie masz w branży oraz jakie są Twoje oczekiwania względem nowej aplikacji. To pozwoli zespołowi deweloperskiemu lepiej zrozumieć kontekst biznesowy i technologiczny projektu.
 4. Cel aplikacji: Co prawda w punkcie 3 już w skrócie opisaliśmy jakie cele ma spełniać aplikacja ale to w tym punkcie musisz dokładnie opisać i zdefiniować wyraźnie problem, który rozwiązuje aplikacja lub niszę rynkową w jakiej będzie poruszać się aplikacja. Sprecyzuj, w jaki sposób produkt ma przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Określenie celu aplikacji pomoże skupić działania projektowe na generowaniu wartości, która jest najbardziej pożądana.
 5. Strategia: Opisz swoje plany dotyczące wdrożenia i eksploatacji aplikacji. Określ, kto będzie głównym użytkownikiem rozwiązania i jakie są Twoje oczekiwania co do jego funkcjonalności. Wyjaśnij, czy planujesz współpracę z zewnętrznymi partnerami oraz jak zamierzasz dotrzeć do odbiorców aplikacji. Nie zapomnij także przedstawić szacunkowego budżetu i planów inwestycyjnych związanych z projektem.

Zawarcie tych elementów w ogólnym opisie projektu w specyfikacji technicznej pomoże zbudować solidne fundamenty dla przyszłych działań, zwiększając szanse na efektywne i zgodne z oczekiwaniami zrealizowanie projektu.

Tworzenie wymagań funkcjonalnych w projekcie IT –  jak zdefiniować i priorytetyzować kluczowe funkcjonalności

Podczas opracowywania specyfikacji technicznej dla projektu informatycznego, kluczowym aspektem jest stworzenie szczegółowego opisu wymagań funkcjonalnych. Wymagania te określają, co dokładnie system ma robić, jakie zadania powinien realizować i jakie problemy rozwiązywać. Poniżej przedstawiam, jak efektywnie opracować te wymagania, wykorzystując metodykę opartą na user stories, oraz jak priorytetyzować poszczególne funkcjonalności.

Zastosowanie User Stories

User stories to sposób na przedstawienie wymagań systemu przez pryzmat potrzeb użytkownika. Opierają się na prostym schemacie: “Jako [kto?] chcę [co zrobić?], żeby [osiągnąć jaki efekt?]”. Przykład:

 • Jako użytkownik czatu, chcę móc dołączać załączniki do rozmów, aby łatwiej dzielić się ważnymi dokumentami z innymi.

Kluczowe Elementy Funkcjonalności

 1. Opis funkcji: Dokładny opis tego, co system powinien robić. W przypadku funkcji czatu, należy określić:
  • Czy czat będzie wspierał rozmowy grupowe?
  • Czy użytkownicy będą mogli dodawać załączniki?
  • Czy czat będzie działał w czasie rzeczywistym?
 2. Role użytkowników: Określ, które role w systemie mają dostęp do danej funkcjonalności. Na przykład, czy administratorzy mają inne uprawnienia niż zwykli użytkownicy?
 3. Interakcje i zależności: Wyjaśnij, jak nowe funkcje wpłyną na istniejące już moduły lub jak będą interagować z innymi funkcjami.

Priorytetyzacja Funkcjonalności

W projekcie z licznymi funkcjonalnościami istotne jest ustalenie, które z nich są kluczowe dla działania systemu, a które mogą być dodane później. Można to zrobić, stosując technikę ustalania priorytetów znaną jako MoSCoW, która dzieli funkcjonalności na:

 • Must have (M): funkcjonalności niezbędne do działania systemu,
 • Should have (S): ważne funkcjonalności, które powinny być wdrożone, jeśli to możliwe,
 • Could have (C): funkcjonalności, które mogą być dodane, jeśli zasoby na to pozwalają,
 • Won’t have (W): funkcjonalności, które na obecnym etapie nie będą realizowane.

Praktyczne Wskazówki

Przygotowując wymagania funkcjonalne, pamiętaj o jasności i precyzji opisów. To ułatwi zespołowi developerskiemu zrozumienie oczekiwań i zapewni, że końcowy produkt spełni Twoje potrzeby biznesowe. Ustalając priorytety, bierz pod uwagę ograniczenia czasowe i budżetowe, a także strategiczne cele firmy.

Zastosowanie tych wytycznych pozwoli na efektywne zaplanowanie i wdrożenie projektu IT, zwiększając szanse na jego sukces i zadowolenie użytkowników końcowych.

Kluczowe wymagania niefunkcjonalne i biznesowe w specyfikacji projektu informatycznego

Przy tworzeniu specyfikacji projektu informatycznego, równie ważne co wymagania funkcjonalne są wymagania niefunkcjonalne, które określają jakość i parametry operacyjne systemu. Wymagania te pomagają zrozumieć, jak aplikacja powinna działać w kontekście rzeczywistym środowiska biznesowego i technologicznego. Poniżej przedstawiam główne kategorie wymagań niefunkcjonalnych, które powinny zostać uwzględnione w każdym projekcie IT.

Przewidywany Ruch w Aplikacji

 • Obciążenie systemu: Określenie, jakiego ruchu można się spodziewać w aplikacji jest kluczowe dla zapewnienia stabilności i wydajności. Należy uwzględnić grupę docelową produktu, jej wielkość i częstotliwość korzystania z systemu.

Wydajność i Szybkość Reakcji

 • Szybkość działania: Szybkość odpowiedzi aplikacji na zapytania użytkowników to krytyczny czynnik wpływający na użytkowników końcowych i ich satysfakcję.

Bezpieczeństwo i Kopie Zapasowe

 • Częstotliwość backupów: Regularne tworzenie kopii zapasowych danych to niezbędny element strategii zarządzania ryzykiem.
 • Zabezpieczenia: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, autoryzacja i autentykacja użytkowników, są kluczowe dla ochrony informacji.

Skalowalność

 • Maksymalna liczba użytkowników: Określenie, ile osób może równocześnie korzystać z aplikacji bez utraty wydajności, jest istotne dla zaplanowania potrzebnej infrastruktury.

Integracja

 • Systemy zewnętrzne: Informacje o integracji z innymi systemami i technologiami, które są niezbędne dla funkcjonowania aplikacji.

Warunki Finansowe i Czasowe Projektu

 • Deadline projektu: Precyzyjne ustalenie terminów realizacji kluczowych etapów projektu oraz finalnego oddania produktu.
 • Budżet: Określenie przybliżonych widełek budżetowych (np. 25-50 tys. zł, 50-100 tys. zł, 100-250 tys. zł), które pomogą w planowaniu finansowym.

Wymagania Technologiczne

 • Wybór technologii: Określenie, jakie technologie będą wykorzystywane do budowy aplikacji, co ma bezpośredni wpływ na inne aspekty projektu, jak wydajność, bezpieczeństwo i możliwości integracyjne.

Podsumowanie

Specyfikacja projektu informatycznego jest nie tylko dokumentem technicznym, ale przede wszystkim kluczowym narzędziem, które decyduje o sukcesie współpracy z firmą informatyczną. Odpowiednio zredagowana specyfikacja techniczna, szczegółowa i zawierająca wszystkie niezbędne informacje, znacząco ułatwia każdy etap realizacji projektu, od wyceny po finalne wdrożenie.

Dokładna specyfikacja pomaga zminimalizować ryzyko nieporozumień, zapewniając jasność komunikacji między Tobą a zespołem wykonawczym. Przez precyzyjne opisanie funkcjonalności i oczekiwań, specyfikacja staje się fundamentem, na którym software house może efektywnie budować projekt. Dzięki temu możliwe jest nie tylko adekwatne wycenienie prac, ale również głębsze zrozumienie celów biznesowych stojących za aplikacją.

Warto pamiętać, że mimo iż profesjonalne firmy programistyczne są przygotowane na zadawanie pytań w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, to im bardziej precyzyjny i kompleksowy jest dokument specyfikacji, tym sprawniejsza jest cała współpraca. Jest to szczególnie ważne w kontekście unikania dodatkowych kosztów i opóźnień wynikających z niedoprecyzowania oczekiwań.

W rezultacie, dobrze przygotowana specyfikacja techniczna jest nie tylko wyrazem profesjonalizmu, ale także istotnym elementem, który przyczynia się do wydajności i efektywności realizacji projektu informatycznego, zapewniając zadowolenie obu stron i pomyślną realizację założonych celów biznesowych.