fbpx
Software house definicja, działalność i cele?

Software House definicja, działalność i cele

Zapoznaj się z definicją software house, zakresem działalności oraz celami firmy specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie.

Software house jest to specjalistyczna firma, która zajmuje się tworzeniem i rozwojem oprogramowania. Można ją traktować jako agencję ds. rozwoju oprogramowania. 

Z reguły firmy, które decydują się stworzyć aplikację mobilną czy internetową muszą podjąć decyzję w kwestii wyboru firmy, która świadczy specjalistyczne usługi programistyczne. Do niedawna najczęstszą formą było wynajęcie specjalistów z agencji pracy IT, którzy w siedzibie klienta zajmowaliby się developmentem aplikacji. Obecnie alternatywą do tego podejścia jest oddelegowanie developmentu aplikacji do zewnętrznej firmy, która posiada zasoby i wiedzę do realizacji projektów informatycznych. 

Agencje wytwarzające oprogramowanie funkcjonują zwykle pod nazwą software house, web development agency, mobile app development agency, software development agency.

Czym więc jest software house? Czy software house zajmuje się tylko rozwojem oprogramowania? W poniższym tekście zamierzamy wyjaśnić jaki jest cel istnienia tego typu firm i pomóc w wyborze odpowiedniego wykonawcy do następnego projektu.

Zapoznaj się z naszym artykułem, aby dowiedzieć się kiedy zdecydować się na usługi software house, poznać kluczowe cechy charakterystyczne dla software house i odróżnić od innych firm również zajmujących się projektami IT.

Spis treści:

 1. Co oznacza software house?
 2. Rodzaje firm programistycznych
 3. Kluczowe cechy software house’u
 4. Jakie usługi świadczy software house?

Definicja Software House?

Software house jest to specjalistyczna firma zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania na zamówienie lub która rozwija własne komercyjne oprogramowanie. Cechą charakterystyczną jest to, że z reguły firmy tego typu specjalizują się w określonych językach programowania oraz platformach i mogą wytwarzać aplikacje dla biznesu lub dla konsumentów w postaci aplikacji z pojedynczą licencją lub jako oprogramowanie typu SaaS (z angielskiego Software as a Service). 

Software house definicja

Sposób funkcjonowania, cele i zakres działań software house jest uzależniony od typu klientów, którzy dostarczają do software house zlecenia oraz technologii w jakiej wytwarzane jest oprogramowanie. Część firm tego typu zajmuje się wytwarzaniem oprogramowanie kształtując proces developmentu od samego początku, decydując o kształcie projektu, zakresie działań w trakcie wytwarzania oprogramowania oraz usług serwisowych po oddaniu oprogramowaniu do użytku. Niektóre software house decydują się na świadczenie podwykonawstwa dla dużych podmiotów korporacyjnych zajmujących się usługami IT i wytwarzaniem oprogramowania.

Wymienione powyżej podejście do wytwarzania oprogramowania wymag opracowania odpowiedniego procesu projektowego, strategii wytworzania oprogramowania, zapewnienia jakości w procesie developmentu.

W tym artykule przedstawimy koncepcję funkcjonowania software house jako agencji specjalizującej się w rozwoju oprogramowania, czyli takiej, która wytwarza oprogramowanie na zamówienie innych firm, oferując im specjalistyczną wiedzę, umiejętności i zaawansowany proces wytwarzania aplikacji.

Rodzaje firm informatycznych wytwarzających oprogramowanie 

Firmy informatyczne, które zajmują się wytwarzaniem aplikacji można ogólnie podzielić na dwie grupy: firmy produktowe i firmy usługowe.

Firmy oparte na produktach to firmy, które opracowują własne produkty, a następnie dostarczają je użytkownikom końcowym. W naszym świecie opartym na technologii istnieją różne rodzaje produktów dostarczanego przez firmy IT. Są to systemy operacyjne, aplikacje na urządzenia mobilne, oprogramowanie natywne, edytory, tłumacze, oprogramowanie do zarządzania. Największymi producentami oprogramowania są firmy dobrze wszystkim znane, m.in. Microsoft, Google, Apple, Adobe, Oracle. i SAP. Oprócz gigantów informatycznych tworzących produkty, jest wiele mniejszych firm tworzących oprogramowanie dla użytkownika końcowego, którymi mogą być zarówno odbiorcy biznesowi jak również odbiorcy indywidualni. Z reguły tego typu oprogramowanie jest dostarczane w formie oprogramowania z półki czyli oprogramowania dostępnego w sprzedaży komercyjnej (COTS), które jest gotowe i dostępne na rynku komercyjnym. Drugą opcją jest wytworzenie oprogramowania w formie SaaS lub, czyli usługi dostępnej jako serwis za pomocą aplikacji internetowej lub mobilnej.

Rodzaje firm programistycznych

Problemem z tego typu aplikacjami jest cena zakupu, koszt wdrożenia w organizacji, uzależnienie firmy od producenta aplikacji oraz ryzyko problemów związanych z eksploatacją aplikacji i integracją z innymi programami.

Dlatego wiele firm woli zamówić aplikacje szyte na miarę, które odpowiadają dokładnie ich wymaganiom biznesowym. Sposobem na to jest przekazanie projektu aplikacji do software house, który specjalizuje się w usługach wytwarzania oprogramowania na zamówienie.

Firmy usługowe zapewniają wiedzę i odpowiedni proces wytwarzania oprogramowania dopasowany do indywidualnych warunków panujących w firmie.

Najważniejsze cechy software house’u

Ponieważ na rynku IT jest duża ilość firm wytwarzających oprogramowanie, stosujących różne podejścia do wytwarzania oprogramowania oraz różne technologie w tym artykule skupimy się na głównych cechach software house’ów. 

Wysokiej jakości kod

Software House korzysta z doświadczonego zespołu programistów, którzy posiadają umiejętności pozwalające tworzyć wysokiej jakości kod. Jest to kluczowy element budujący zaufanie klientów do firmy wytwarzającej oprogramowanie i pozwalający na zbudowanie pozycji w branży, która jest niezwykle konkurencyjna. Wybierając software house nie kieruj się wyłącznie ceną, obecnie na rynku działa wiele firm, które próbują oferować usługi poniżej realnego kosztu wytworzenia. W takiej sytuacji powinna się zapalić lampka ostrzegawcza, ponieważ prawdopodobnie firma która oferuje niską cenę nie posiada wykwalifikowanego zespołu i przełoży się to na niską jakość kodu. Cena więc przekłada się na jakość napisanego kodu.

Firmy decydujące się na outscourcing projektu informatycznego robią to ze względu na potrzeby takie jak:

 • profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej
 • wybór stosu technologicznego
 • doboru specjalistów do projektu
 • wybór metodyki wytwarzania oprogramowania
 • zapewnienie wysokiej jakości oprogramowania
 • obniżenie ryzyka wytwarzania oprogramowania
 • przyśpieszenie procesu wytwarzania oprogramowania
 • zapewnienie integracji aplikacji z środowiskiem klienta

Decydując się na współpracę z software housem firma otrzymuje dostęp do wiedzy i doświadczenia oraz do całego zespołu programistów, inżynierów oraz testerów, którzy zapewniają wysoką jakość wytworzenia oprogramowania. Dzięki temu firma otrzymuje znacznie szybciej przetestowany wolny od błędów program.

Pełna komunikacja z zespołem

We współpracy pomiędzy firmą a wykonawcą niezwykle istotny jest aspekt dotyczący bezpośredniej komunikacji z programistami. Komunikacja jest kluczem do sukcesu w outscourcing’u projektów informatycznych. Jeśli komunikacja pomiędzy zespołem programistów a klientem jest bez zarzutu, proces wytwarzania oprogramowania przebiega gładko. Istotne jest aby interesariusze w organizacji zlecającej projekt posiadały bezpośredni kontakt z programistami, programiści wtedy będą mogli raportować o sukcesach lub napotkanych problemach. Stąd w większości software house’ów preferowana jest metodologia zwinna, która ustala np. tygodniowe lub dwutygodniowe sprinty. Po zakończeniu każdego sprintu zbiera się zespół i na spotkaniu przedstawiana jest informacja o tym co udało się wykonać, ukończyć w ostatnim sprincie. Poprzez bezpośredni kontakt z programistami budujemy zaufanie klienta do procesu deweloperskiego, całego zespołu programistów oraz jakości projektu.

Metodologie wytwarzania oprogramowania

W cyklu życia wytwarzania oprogramowania stosuje się różne metodologie wytwarzania oprogramowania, które wynikają z kontekstu projektu.

W literaturze fachowej związanej z wytwarzaniem oprogramowania spotyka się wiele różnych metod wytwarzania oprogramowania. W tym artykule skupimy się na dwóch najczęściej wykorzystywanych w software house:

Metodologie zwinne

Metodologia zwinna oparta jest na bezpośredniej współpracy pomiędzy zespołem, klientem i innymi interesariuszami zaangażowanymi w projekt. Metody zwinne wykorzystywane są historie użytkownika. Jest to historia opisująca interakcje komponentu aplikacji z użytkownikiem końcowym. Cały proces wytwarzania oprogramowania polega na szybkim i zwinnym wytwarzaniu oprogramowania w krótkich iteracjach.

Metody te są idealne do wytwarzania oprogramowania w małych lub średnich firm bez skomplikowanych zależności pomiędzy zespołami w danej organizacji.

Metodologia zwinna sprawdza się w projektach, w których może ulec zmianie funkcjonalność aplikacji. Dodatkowo mały zgrany zespół może szybko wytworzyć oprogramowanie. 

Jednak w przypadku dużych organizacji np. korporacji zwinne wytwarzanie oprogramowania może przynieść więcej szkód niż pożytku i dlatego tam częściej wykorzystuje się stare sprawdzone metody takie jak waterfall.

Metodologia waterfall

Metodologia wodospadowa jest to najstarsza stosowana metodologia wytwarzania oprogramowania. Stosowana jest nadal w dużych złożonych projektach, gdzie kolejne fazy projektu zachodzą na siebie jedna po drugiej. Proces jest liniowy i długotrwały, założenia projektu muszą być bardzo szczegółowo opisane i wymaga dokładnego planowania.

Zespoły full-stack

Wynajmując software house w postaci outsourcingu wykonania projektu otrzymujesz dostęp do zespołu posiadającego doświadczenie i wiedzę z pełnego stosu zarówno technologicznego jak i projektowego. Masz wtedy zespół pod jednym dachem który zajmuje się przygotowaniem dokumentacji technicznej, opracowaniem projektu UX / UI, wykonaniem wszelkich wymaganych dodatkowych koncepcji takich jak docelowy projekt graficzny, wykonaniem prac programistycznych z zakresu back-end i front-end, przeprowadzeniem wymaganych testów. Dzięki oddelegowaniu projektu w ręce doświadczonego zespołu masz możliwość otrzymania projektu szybko, zgodnie z terminem i w ramach określonego budżetu.

Elastyczność

Firmy zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania ciągle muszą inwestować w innowacje technologiczne, poszerzać wiedzę i kompetencje związane z nowymi technologiami internetowymi.

Każdego dnia pojawiają się nowinki technologiczne, aby utrzymać konkurencyjność firmy należy dbać o aktualizację stosu technologicznego. Aktualizacja stosu technologicznego jest sposobem na zapewnienie najwyższej jakości usług programistycznych, które przełożą się ostatecznie na najwyższej jakości produkt dostarczany swoim klientom.

Jakie usługi świadczy software house?

Skupimy się w tym miejscu na dwóch najważniejszych usługach z punktu widzenia projektów opartych o technologie internetowe. 

Na rynku działają software house’y, które specjalizują się w określonym stosie technologicznym lub działają globalnie i posiadają różne działy (zespoły) zajmujące się określonym stosem technologicznym i świadczące określone usługi. 

Niezależnie od tego czy szukasz software house, specjalisty w danej dziedzinie czy dużej firmy obsługującej swoich klientów od A do Z poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane usługi:

Custom Web development czyli tworzenie stron internetowych oraz aplikacji internetowych

Tworzenie stron internetowych oraz aplikacji internetowych jest jedną z podstawowych usług oferowanych w domach programistycznych. 

Wytwarzanie stron internetowych wymaga wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii internetowych i jest obecnie niezwykle złożona. Szybkie zmiany szczególnie w zakresie technologii front-end powoduje, że nawet najmniejsza strona internetowa jak i bardziej złożona aplikacja internetowa, która posiada zaawansowaną funkcjonalność powoduje potrzebę znalezienia zespołu doświadczonych programistów.

Tworzenie stron internetowych polega na tworzeniu aplikacji działających w środowiskach internetowych, należy pamiętać że kategoria tworzenia stron internetowych jest obecnie bardzo złożona. Możemy zarówno mówić o prostej stronie internetowej lub złożonej aplikacji internetowej, która zawiera wiele różnych usług i zaawansowaną architekturę.

Aplikacje mobilne na Android oraz iOS

Projektowanie aplikacji mobilnych jest wymagającym procesem. Posiadanie dostępu do zespołu, który przygotuje projekt i opracuje kod aplikacji jest niezwykle cenne. Zgrany zespół programistów przeprowadzi przez proces od wyboru technologii, UX design aż po wykonanie i uruchomienie aplikacji na platformie mobilnej. Z reguły zespoły specjalizują się w określonych technologiach. Część firm zajmuje się programowaniem aplikacji natywnych t.j. wykorzystujący platformę Android lub iOS, a część korzysta z platform hybrydowych.