fbpx

Outsourcing IT – czym jest? Wady i zalety.

Outsourcing informatyczny wady zalety

Kiedy Twoja firma rozważa outsourcing IT, na stole ląduje wiele pytań. “Czy to dla nas?” “Jakie przyniesie korzyści?” “A co z problemami, które mogą się pojawić?”. A może zdecydować się na budowanie zespołu in-house (wewnętrznego). Nie ma jednej odpowiedzi, bo każda firma to inna historia. Ale jedno jest pewne: outsourcing informatyczny to nie tylko trend, ale realne rozwiązanie na realne potrzeby biznesowe. Zanurzmy się w temacie, by zrozumieć, co kryje się za tym pojęciem i jakie niesie ze sobą szanse i wyzwania.

Outsourcing informatyczny dla firm – dlaczego warto?

Rozpocznijmy od zalet, które outsourcing IT może przynieść Twojej organizacji. To więcej niż tylko oddelegowanie zadań IT na zewnątrz. Jest to pewna forma wyjścia z określonych problemów związanych z funkcjonowaniem firmy. Nie dla każdej firmy outsourcing it jest świetnym rozwiązaniem, tak samo jak dla nie każdej firmy budowanie zespołu jest najlepszą opcją. Wszystko jest uzależnione od konkretnych cech organizacji, sposobu jej funkcjonowania, skali, potrzeb i celów. 

Outsourcing IT a budowa własnego zespołu

Jeszcze do niedawna zapotrzebowanie na outsourcing informatyczny dla firm był tak ogromny, że wydawało się, że większość firm odwraca się od budowy własnych zespołów informatycznych. Oczywiście wynikało to z rozgrzanego do czerwoności rynku pracy. Był ogromny problem ze znalezienie i zatrudnieniem specjalistów IT. Specjaliści IT przebierali oferty i tak naprawdę w większości byli wchłaniani przez firmy outsourcingowe. To powodowało, że firmy, które budowały zespoły albo musiały płacić ogromne stawki za specjalistów albo korzystały z oferty firmy outsourcingowej. Obecnie rynek ustabilizował się i można zarówno pomyśleć o outsourcingu jak i budowaniu in-house zespołu a poniższy artykuł ma pokazać wady i zalety obu rozwiązań.

Ogromną zaletą outsourcingu it jest dostęp do nowych technologii i ekspertów

Decydując się na outsourcing, masz dostęp do najnowszych technologii i wiedzy ekspertów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę, wieloletnią praktykę zdobytą w wielu projektach. Firmy outsourcingowe posiadają również odpowiednie kompetencje miękkie i twarde, które są potrzebne do prowadzenia projektów IT. Dodatkowo inwestują w technologię, która zapewnia szybkie, skuteczne prowadzenie projektów informatycznych oraz inwestują w szkolenia. Dla małych i średnich firm to ogromny plus ponieważ taki zespół można z łatwością outsourcować i wykorzystać we własnym projekcie. Zatrudnienie zewnętrznego zespołu informatycznego zapewnia elastyczność kosztów, wspiera rozwój firm i ogranicza ryzyka. 

Outsourcing it dla firm zapewnia wzrost wydajności biznesowej

Outsourcing informatyczny ogranicza koszt zatrudnienia oraz odblokowuje Twoje zasoby wewnętrzne, pozwalając skupić się na rozwoju kluczowych obszarów biznesowych. Zamiast rozpraszać uwagę problemami technicznymi jakie często występują w zespołach technicznych a szczególnie tych tworzonych bezpośrednio w firmie, możesz przeznaczyć więcej czasu i energii na to, co naprawdę przynosi wartość Twojej firmie.

Outsourcing informatyczny to redukcja kosztów

Chociaż może się wydawać, że outsourcing it jest kosztowny, to już po zapoznaniu się z zaletami współpracy B2B okazuje się, że przynosi znaczne korzyści. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo nie jest typową firmą z branży IT lub wasz biznes nie jest skoncentrowany na działalności stricte internetowej utrzymywanie zespołu programistów wygeneruje znaczne koszty stałe. Zatem aby obniżyć te koszty wystarczy skorzystać z outsourcingu wyspecjalizowanej firmy, która zatrudnia specjalistów IT. Pomoże to obniżyć koszty utrzymania infrastruktury IT, pełnoetatowego zespołu IT, co dla wielu firm jest znaczącą oszczędnością.

Ale czy outsourcing informatyczny jest wolny od wad?

Outsourcing informatyczny, czyli przekazywanie zadań związanych z IT firmom zewnętrznym, jest popularną praktyką wśród wielu przedsiębiorstw. Ta strategia oferuje szereg korzyści, takich jak dostęp do specjalistycznej wiedzy i oszczędność kosztów. Jednak, jak każde rozwiązanie, outsourcing IT również wiąże się z pewnymi wadami i wyzwaniami, które wymagają starannego rozważenia.

Zagrożenia bezpieczeństwa danych stanowią jedno z głównych obaw związanych z outsourcingiem IT. Przekazując dane zewnętrznym firmom, organizacje narażają się na ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji. Aby zminimalizować to ryzyko, niezbędne jest dokładne sprawdzenie potencjalnych dostawców pod kątem ich doświadczenia i środków bezpieczeństwa, które stosują do ochrony danych. Wybór dostawcy z solidnymi referencjami i zaawansowanymi technologiami bezpieczeństwa jest kluczowy dla zachowania poufności i integralności przekazywanych informacji.

Utrata kontroli nad procesami IT to kolejne potencjalne ryzyko. Outsourcing może prowadzić do sytuacji, w której organizacja czuje, że traci bezpośrednią kontrolę nad swoimi systemami IT. To może wywoływać obawy dotyczące zgodności z wymogami i standardami branżowymi. Aby temu przeciwdziałać, niezbędne jest ustalenie jasnych ram współpracy z dostawcą, w tym komunikacji i regularnego monitoringu usług. Dobre zrozumienie zakresu świadczonych usług i umiejętność wpływania na kluczowe decyzje związane z IT są istotne dla utrzymania kontroli.

Zależność od dostawcy to jeszcze jeden aspekt, który wymaga uwagi. Zaufanie zewnętrznym firmom tworzy pewien poziom zależności, który może być ryzykowny, szczególnie jeśli dostawca napotka trudności finansowe lub organizacyjne. Takie sytuacje mogą mieć bezpośredni wpływ na działalność i ciągłość operacyjną zlecającej firmy. Wybierając dostawcę, warto rozważyć jego stabilność finansową, doświadczenie na rynku oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki.

Które przedsiębiorstwa najczęściej sięgają po outsourcing IT? 

Delegacja zadań związanych z technologiami informacyjnymi znajduje zastosowanie w zasadzie we wszelkiego rodzaju organizacjach. Jednakże to głównie przedsiębiorstwa średniej i dużej skali, a także korporacje najczęściej decydują się na tę formę współpracy. Takie jednostki biznesowe często borykają się z bardziej skomplikowanymi wymaganiami dotyczącymi programowania, utrzymania swojej infrastruktury technologicznej, które mogą przekraczać wewnętrzne zasoby wiedzy i umiejętności – tu outsourcing informatyczny wkracza, by sprostać tym oczekiwaniom. Dodatkowo, kompleksowa współpraca z dostawcami usług typu outsourcing IT prezentuje się jako wyjątkowo korzystna dla firm dążących do optymalizacji wydatków oraz zwiększenia elastyczności swoich systemów informatycznych, szczególnie gdy biznesowe potrzeby ewoluują w ekspresowym tempie.

Przez outsourcing IT, przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści z najnowszych osiągnięć technologicznych oraz dostosowanych do indywidualnych wymagań rozwiązań informatycznych, eliminując jednocześnie konieczność inwestycji w rozwój oraz utrzymanie wewnętrznego działu IT. Inna kategoria biznesów, dla których zewnętrzna usługa IT okazuje się wyjątkowo rentowna to małe firmy, nieposiadające ani potrzeby, ani środków na zatrudnienie osobistego specjalisty IT lub zespołu technicznego. Dla tych podmiotów zewnętrzne wsparcie IT, dostępne na żądanie, posiada liczne atuty.

Cennik outsourcingu IT

Wycena usług zewnętrznego zarządzania IT kształtuje się różnorodnie i zależy od szeregu elementów, takich jak typ świadczonych usług, długość trwania kontraktu, wielkość przedsiębiorstwa oraz indywidualne wymagania dotyczące infrastruktury technologicznej. W firmie Codefia, koszty delegowania zadań IT na zewnątrz rozpoczynają się od kilku tysięcy złotych miesięcznie. Dla usług o wyższym stopniu zaawansowania oraz bardziej złożonych zadań, stawki mogą osiągać nawet kilkanaście tysięcy złotych na miesiąc. Należy podkreślić, iż wydatki na outsourcing IT często okazują się być bardziej ekonomiczne w porównaniu do kosztów utrzymania zespołu IT na miejscu. Daje to przedsiębiorstwom możliwość skorzystania ze specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia profesjonalistów IT, którzy niejednokrotnie są w stanie realizować zadania efektywniej i w szybszym tempie niż mogłoby to uczynić wewnętrzne dział informatyczny.

Podsumowanie

Outsourcing IT stanowi efektywną strategię umożliwiającą przedsiębiorstwom wykorzystanie zewnętrznych zasobów informatycznych, by podnieść swoją efektywność operacyjną i zmniejszyć wydatki. Chociaż posiadanie wewnętrznego działu IT może oferować kontrolę nad systemami i procesami technologicznymi, to zlecanie zadań informatycznych na zewnątrz umożliwia skupienie się na kluczowych obszarach działalności i ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją i utrzymaniem specjalistów IT na etacie. Firmy takie jak Codefia Software House oferują dedykowaną obsługę IT, dając dostęp do ekspertów z głębokim zrozumieniem technologii i doświadczeniem w ich aplikacji, co przekłada się na zwiększoną efektywność i innowacyjność w ramach organizacji. Koszty usług outsourcingowych są zmienną wielkością, zależną od wymaganej specyfiki i zakresu usług, lecz z reguły okazują się być bardziej korzystne finansowo niż koszty związane z utrzymaniem pełnego zespołu IT. W rezultacie, outsourcing IT oferuje potężne narzędzie dla firm dążących do optymalizacji swojej działalności przy jednoczesnym minimalizowaniu wydatków, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla organizacji wszelkich rozmiarów, zainteresowanych zwiększeniem swojej konkurencyjności na rynku.