fbpx

JavaScript

JavaScript to jeden, z najpopularniejszych skryptowych języków programowania stworzony, przez firmę Netscape, w latach dziewięćdziesiątych. JavaScript najczęściej stosowany jest na stronach internetowych zapewniając interakcję, poprzez reagowanie na zdarzenia, jak również tworzenie złożonych efektów wizualnych oraz walidację danych wprowadzanych w formularzach. Co ważne skrypty te, działające na stronach internetowych mają ograniczony dostęp do komputera użytkownika. Na tym skrypcie możliwe jest także pisanie aplikacji, które korzystają, z zasobów systemowych, o graficznym interfejsie użytkownika dopasowującym się do danej platformy. Microsoft udostępnia biblioteki, które umożliwiają programistom tworzenie aplikacji, jako część środowiska Windows Scripting Host.