fbpx

Czym są warsztaty projektowe i dlaczego ich potrzebujesz?

Warsztaty projektowe - czym są i dlaczego warto z nich korzystać?

Nasza firma często nawiązuje współpracę z klientami, którzy posiadają wspaniałe pomysły, jednakże w niektórych przypadkach wymagają one uporządkowania. Dlatego też kluczowe znaczenie ma jasna wizja projektu, która jest zrozumiała i możliwa do zrealizowania. Aby rozpocząć projektowanie i implementację profesjonalnego oprogramowania, niezbędne jest opracowanie szczegółowej specyfikacji. W tym celu warto skorzystać z warsztatów produktowych (projektowych), które nazywamy także design workshops. To doskonałe rozwiązanie, które pozwoli na skuteczną realizację projektu oraz zadowolenie klienta z efektów naszej pracy. Jako software house współpracujemy w naszej firmie z projektantami, programistami, menedżerami, marketerami i innymi profesjonalistami, którzy pomagają naszej firmie stworzyć na zlecenie naszych klientów niesamowite produkty cyfrowe w postaci aplikacji, stron www, platform e-commerce, systemów, rozwiązań biznesowych. Sekret naszej udanej współpracy przy projektowaniu rozwiązań dla naszych klientów polega na tym, że każdy członek zespołu rozumie istotę produktu.  Kiedy rozpoczynamy rozmowy na temat nawiązania współpracy projektowej z potencjalnym klientem pokazujemy atuty naszego podejścia do projektu. Każdy nowy projekt wykorzystuje warsztaty projektowe. Dzięki temu mamy pewność, że produkt osiągnie zamierzone cele i spełni oczekiwania interesariuszy.

Czym są warsztaty projektowe?

Warsztaty projektowe są to minimum 2 spotkania naszego zespołu projektowego z klientem. Na spotkanie zapraszamy osoby odpowiedzialne za projekt ze strony klienta oraz z naszej strony zespół, który składający się z designera (projektanta), programistę oraz projekt menadżerem. Najczęściej grupa osób jest dobierana do konkretnych warsztatów po wcześniejszym ustaleniu potrzeb. Celem takiego spotkania jest pozyskanie informacji od klienta, aby określić zakres projektu i nakreślić jego ogólny kształt i niezbędne funkcjonalności.

W trakcie warsztatów projektowych nasz zespół otrzymuje podstawowe informacje od klienta. Zazwyczaj jest to lista pomysłów, inspiracji, gotowych i już istniejących stron, aplikacji etc. Przedstawia w skrócie pomysł na aplikacje, podstawowe założenia biznesowe, koncepcje i wstępne funkcje. Następnie przechodzimy z klientem przez pełny proces myślowy, może to być lista pomysłów, szkiców, prostych prototypów i innych uzgodnionych artefaktów.

Na warsztatach przeprowadzamy klienta przez szereg zagadnień związanych z tworzeniem produktu cyfrowego jakim jest aplikacja, strona, dedykowane oprogramowanie. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań klienta, potrzeb, wizji.  Warsztaty mają pokazać klientowi jak powinien wyglądać docelowy kształt projektu, prowadzimy klienta od pomysłu po wstępny szkic. Ustalamy docelowy kształt projektu biznesowo – funkcjonalny. Jest to baza do dalszych przemyślanych działań, prac nad projektem. Podsumowaniem warsztatów projektowych będzie jasna ścieżka działań i postępowania w postaci szkiców, założeń biznesowo – funkcjonalnych. W zasadzie warsztaty projektowe jest to standardowa burza mózgów w zakresie projektowania, która pomaga zespołowi projektowemu i klientowi zsynchronizować wizje produktu. 

Jakie cele mają warsztaty produktowe?

Warsztaty produktowe w zasadzie mają dwa podstawowe cele.

  1. Zdefiniowanie docelowych odbiorców produktu poprzez opracowanie person użytkowników i omówienie ich preferencji, potrzeb i problemów.
  2. Zrozumienie podstawowych funkcji produktu, czasami zastanowienie się nad sensem biznesowym produktu, wejście w “buty” użytkownika, określeniem punktu styku użytkownika z produktem, określeniem DNA aplikacji lub jej marki, znalezieniem unikalnych cech produktu, wad oraz zalet produktu.

Jakie są zalety warsztatów projektowych?


Warsztaty projektowe to doskonały sposób na określenie potrzeb klienta i zbudowanie spójnej wizji projektu. Najlepszą metodą jest bezpośrednia rozmowa, która pozwala na zebranie różnych punktów widzenia i uświadomienie sobie, czego naprawdę potrzebuje klient. Szczególnie w przypadku projektów związanych z UX/UI aplikacji czy systemów, ważna jest wymiana doświadczeń, która umożliwia natychmiastowe walidowanie pomysłów. Warsztaty trwają zazwyczaj od kilku godzin do nawet kilku dni, co pozwala na zebranie konkretnych informacji i wypracowanie wizji projektu, którą w normalnej komunikacji trudno byłoby osiągnąć. Dodatkowo, uczestnictwo wielu osób na warsztatach pozwala na skupienie uwagi na koncepcji i natychmiastowe podejmowanie decyzji dotyczących zakresu projektu. Kolejną zaletą warsztatów projektowych jest fakt, że klient nie musi samodzielnie określać specyfikacji technicznej. W przypadku braku doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy klienta, opisanie specyfikacji produktu cyfrowego byłoby trudne i czasochłonne. Dzięki naszym warsztatom, specjaliści mogą pomóc klientowi w stworzeniu precyzyjnej specyfikacji, co pozwala na oszczędność czasu i pewność, że wizja projektu jest stworzona pod okiem specjalistów.

Warsztaty projektowe jak je prowadzimy?

Najczęściej przeprowadzamy warsztaty projektowe w formacie video spotkania ponieważ nasi klienci rozsiani są po całej Polsce. Spotkanie fizyczne w tej sytuacji jest bardzo trudne, ale na szczęście mamy do dyspozycji nowoczesne technologie. Korzystamy z zestawu narzędzi, które świetnie radzą sobie w rozproszonym środowisku. Za ich pomocą możemy dowolnie kształtować spotkania oraz skalować, dopasowując do potrzeb i wielkości naszego klienta. W ciągu 2 sesji warsztatowych jesteśmy w stanie wyciągnąć wszystkie potrzebne nam informacje, które pozwolą ruszyć z projektem. Warsztaty prowadzimy w formie burzy mózgów, wypytując klienta o szczegóły biznesowe projektu, cele, inspiracje. Dotykamy również kwestii związanych z DNA marki, punktów styku klienta (użytkownika), słabych i mocnych stronach cyfrowego produkt.

Wspomniałem, że używamy cyfrowych narzędzi, ale w sumie nie różnią się one od prawdziwych notesów, pisaków, karteczek samoprzylepnych, tablic. Tworzymy rysunki, zakreślamy kluczowe elementy, notujemy, przyklejamy karteczki z najważniejszymi informacjami. Dzięki temu możemy szybko dzielić się z uczestnikami wypracowanymi koncepcjami, klient otrzymuje wgląd we wszystko to co na warsztatach zostało opracowane, a nawet może zebrać ze sobą, aby na spokojnie w domu lub biurze zastanowić się nad nimi. Efektem spotkania będzie pełne zrozumienie projektu, wizja której być może klient sam nigdy nie byłby w stanie wypracować. 

Warsztaty projektowe – zalety wdrożenia ich w Twoim projekcie

Warsztaty projektowe pozwalają pogłębić wiedzę na temat realizowanego projektu w Twojej firmie. Angażując osoby związane z biznesem w proces projektowy produktu zapewniamy Twojej firmie długofalowe zaangażowanie tych osób w projekt. Dodatkowo osoby zaangażowane w projekt po waszej stronie są w stanie w pełni zrozumieć problemy i wyzwania związane z funkcjonowania produktu. Najważniejsza jest synchronizacja ludzi pracujących wspólnie w projekcie, końcowym efektem będzie wspólna wizja i kierunek działań.

Warsztaty projektowe pozwalają również na sucho, bez implementacji kodu, walidować założenia biznesowe. Na tym etapie możemy znaleźć najlepsze rozwiązania dla Ciebie i Twoich użytkowników. Prowadzi nas to do maksymalizacji wartości projektu, produktu, który zaoferujesz swoim klientom.

Jakie są kolejne etapy po warsztatach?

Kiedy już posiadamy kompletną wizję produktu cyfrowego możemy już po zakończonych warsztatach przejść do kolejnego etapu jakim jest spisanie dokumentacji biznesowej i funkcjonalnej. Wynika to z tego, że z po warsztatach nasz klient posiada już komplet informacji,  pozwalają one na stworzenie dokładnego opisu biznesowego i funkcjonalnego produktu cyfrowego (np. strony www). Również po warsztatach jesteśmy w stanie opracować makiety UX/UI oraz przejść do etapu developmentu.