fbpx

Czym jest system CMMS?

CMMS - system utrzymania produkcji

Systemy CMMS (Computerized Maintenance Management System) to kluczowe narzędzie dla nowoczesnych zakładów produkcyjnych, które umożliwia efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu. Te zaawansowane oprogramowania nie tylko centralizują dane dotyczące przeglądów technicznych, awarii i stanów magazynowych, ale także usprawniają organizację pracy zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie sprawności operacyjnej maszyn i urządzeń.

Dla jakich firm system CMMS jest idealnym rozwiązaniem?

System CMMS stanowi kluczowe rozwiązanie dla działów Utrzymania Ruchu w zakładach produkcyjnych, które dążą do zwiększenia efektywności swoich techników oraz do minimalizacji liczby awarii w parku maszynowym. Jeszcze do niedawna, implementacja takiego systemu wymagała znacznych nakładów finansowych oraz posiadania specjalistycznej infrastruktury informatycznej, co było możliwe jedynie dla nielicznych, dobrze wyposażonych zakładów. Jednak rozwój technologii internetowych i pojawienie się modeli dystrybucji oprogramowania w chmurze zrewolucjonizowały dostępność systemów CMMS, czyniąc je dostępnymi i przystępnymi cenowo dla znacznie szerszego grona użytkowników.

Jak działa system CMMS?

Nowoczesne systemy CMMS funkcjonują na zasadzie rozwiązań opartych na chmurze, co przekłada się na wyjątkową elastyczność i dostępność danych. Wszystkie informacje związane z parkiem maszynowym, takie jak awarie, przeglądy czy dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), są przechowywane w jednym scentralizowanym miejscu – bazie danych. Dzięki temu dostęp do niezbędnych informacji jest możliwy z każdego miejsca na świecie, o ile dysponuje się urządzeniem z dostępem do Internetu. Takie podejście znacząco ułatwia zarządzanie utrzymaniem ruchu, umożliwiając bieżące monitorowanie stanu maszyn i szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości.

Jakie są zalety korzystania z dedykowanego oprogramowania CMMS?

Dedykowany system CMMS, poprawnie wdrożony i skonfigurowany, może przynieść znaczące korzyści dla każdego zakładu produkcyjnego. Przede wszystkim, istnieje możliwość zmniejszenia liczby awarii i usterek aż o 89,9%, co bezpośrednio wpływa na poprawę efektywności i niezawodności działania maszyn. Dodatkowo, CMMS może zwiększyć produktywność zespołu nawet o ponad 75%, skracając czas nieplanowanych przestojów o więcej niż 50% oraz obniżając koszty obsługi parku maszynowego o ponad 35%. System wspomaga również poprawę komunikacji między różnymi działami, takimi jak Produkcja, Utrzymanie Ruchu, Kontrola Jakości i inne. Efektywność CMMS zależy jednak od właściwej konfiguracji początkowej oraz regularnego wprowadzania danych. Profesjonalni dostawcy rozwiązań systemowych zwykle dokładnie analizują potrzeby klienta, aby dostosować system do specyficznych wymagań, co gwarantuje maksymalne korzyści z jego wdrożenia.

Jakie korzyści niesie za sobą dedykowane oprogramowanie CMMS?

Korzystanie z dedykowanego oprogramowania CMMS przynosi szereg istotnych korzyści dla każdej firmy, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa i personalizacji. W odróżnieniu od standardowych aplikacji typu SaaS czy rozwiązań “z półki”, dedykowany system CMMS oferuje znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa danych. Umożliwia pełne dostosowanie do specyficznych potrzeb konkretnej firmy czy branży, co jest kluczowe dla zakładów produkcyjnych o unikalnych wymaganiach operacyjnych.

Dedykowany CMMS gwarantuje pełną poufność informacji biznesowych, zapewniając, że wszystkie dane są przechowywane i zarządzane wyłącznie w ramach infrastruktury firmy, bez ryzyka nieautoryzowanego dostępu. Ponadto, system nie posiada ograniczeń co do ilości użytkowników czy licencji, co oznacza, że nie ma dodatkowych kosztów związanych ze skalowaniem użytkowania w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. Firmy korzystające z dedykowanego CMMS nie muszą także czekać na zewnętrzną akceptację zmian czy aktualizacji – mogą samodzielnie i szybko wprowadzać niezbędne modyfikacje, co przyspiesza adaptację systemu do bieżących potrzeb operacyjnych.

Czym jest CMMS oraz jakie moduły posiada?

System CMMS, czyli Computerized Maintenance Management System, to zaawansowane oprogramowanie IT przeznaczone do wsparcia procesów utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. System ten składa się z różnych specjalistycznych modułów, które współpracują, tworząc kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i monitorowania wszystkich aspektów konserwacji maszyn i urządzeń. Oto niektóre z kluczowych modułów, które wchodzą w skład systemu CMMS:

 1. Zarządzanie zleceniami pracy/zadaniami:
  • Ten moduł jest sercem systemu CMMS. Umożliwia rejestrowanie wszystkich zleceń pracy, od planowanych przeglądów po nagłe awarie. Zadania są przypisywane odpowiednim technikom lub zespołom, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami i czasem pracy.
  • Główne cele modułu to zapewnienie pełnej kontroli nad wszystkimi pracami konserwacyjnymi, wyeliminowanie tradycyjnych, papierowych zleceń pracy, poprawa komunikacji między działem utrzymania ruchu a innymi działami produkcyjnymi, zwiększenie efektywności pracy dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnych, oraz natychmiastowe powiadamianie o nowych zgłoszeniach awarii przez powiadomienia na urządzenia mobilne.

System CMMS może zawierać również inne moduły, takie jak zarządzanie zapasami części zamiennych, zarządzanie dokumentacją techniczną, analiza i raportowanie stanu maszyn, czy moduły dedykowane dla specyficznych rodzajów konserwacji. Każdy z tych modułów jest zaprojektowany, by maksymalizować wydajność i minimalizować przestoje w produkcji, co przekłada się na lepszą wydajność całego zakładu.

 1. Prace prewencyjne:
  • Moduł prac prewencyjnych w systemie CMMS jest kluczowy dla utrzymania efektywności i niezawodności maszyn. Pozwala na tworzenie szczegółowych planów prewencyjnych dla każdego urządzenia w parku maszynowym oraz śledzenie ich realizacji. Dzięki temu modułowi, okresowe przeglądy gwarancyjne, pomiary, prace konserwacyjne oraz codzienne inspekcje obiektu są zawsze aktualne i zrealizowane na czas.
  • Główne cele modułu to zapewnienie terminowości wykonania przeglądów, eliminacja tradycyjnych metod śledzenia terminów takich jak arkusze Excel, które są podatne na błędy i trudne w aktualizacji. Moduł ten również automatyzuje rozesłanie powiadomień o nadchodzących pracach prewencyjnych do zespołu utrzymania ruchu (UR) oraz zewnętrznych dostawców serwisu. Dodatkowo, monitorowanie postępu prac jest ułatwione dzięki graficznemu harmonogramowi, który wizualnie przedstawia wszystkie zaplanowane i wykonane działania.

Dzięki temu, dział utrzymania ruchu może działać proaktywnie, zapobiegając awariom i zwiększając ogólną efektywność operacyjną zakładu produkcyjnego.

 1. Zarządzanie parkiem maszyn i infrastrukturą:
  • Moduł zarządzania parkiem maszyn i infrastrukturą w systemie CMMS jest niezbędny do efektywnego nadzorowania stanu technicznego oraz lokalizacji wszystkich urządzeń w zakładzie. W ramach tego modułu odwzorowana jest struktura lokalizacyjna całego zakładu, co pozwala na precyzyjne umiejscowienie każdej maszyny w odpowiadającej jej wirtualnej lokalizacji, co ułatwia zarządzanie i monitorowanie stanu technicznego.
  • Główne cele modułu to:
   • Dostarczenie pełnej informacji o środku trwałym od momentu zakupu do zezłomowania.
   • Gromadzenie i archiwizacja ważnej dokumentacji maszyn, takiej jak Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR), protokoły przeglądów.
   • Generowanie kodów QR dla maszyn, co umożliwia szybkie zgłaszanie awarii i dostęp do informacji o maszynie poprzez skanowanie kodu smartfonem.
   • Zapewnienie dostępu do informacji o datach ostatnich i planowanych przeglądach, legalizacjach.
   • Zbieranie i przechowywanie historii odczytów pomiarowych oraz danych związanych z eksploatacją urządzeń.
   • Rejestracja wszelkich operacji związanych z narzędziami produkcyjnymi, takimi jak pobrania i zwroty, co ułatwia zarządzanie zasobami.

Dzięki temu modułowi, firma może nie tylko efektywnie zarządzać swoim parkiem maszynowym, ale również zapewniać jego ciągłą sprawność i gotowość do pracy, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych.

 1. Zarządzanie magazynem części zamiennych:
  • Moduł zarządzania magazynem części zamiennych w systemie CMMS jest niezastąpiony w każdym zakładzie produkcyjnym, który stawia na efektywne i racjonalne zarządzanie zasobami. Ten moduł pozwala na ścisłą kontrolę nad wszystkimi częściami rotującymi, używanymi w ramach prac utrzymania ruchu, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości operacyjnej i minimalizacji przestojów.
  • Główne cele modułu to:
   • Monitorowanie i zarządzanie stanami magazynowymi poszczególnych części zamiennych, co umożliwia efektywne planowanie zakupów i zapobieganie brakom.
   • Zapewnienie technikom szybkiego dostępu do informacji o lokalizacji składowania danej części zamiennej oraz jej dostępnej ilości w magazynie.
   • Określanie krytyczności poszczególnych części zamiennych, co pozwala priorytetyzować ich dostępność w zależności od ich wpływu na działanie kluczowych maszyn i systemów.
   • Ewidencja i zarządzanie kontaktami z dostawcami części zamiennych, co ułatwia szybkie dokonywanie zakupów i negocjowanie warunków dostaw.
   • Wystawianie i zarządzanie dokumentacją magazynową, taką jak przyjęcia na magazyn (PZ) i wydania z magazynu (WZ), co zapewnia przejrzystość transakcji magazynowych i ułatwia audyt.

Dzięki temu modułowi, dział utrzymania ruchu może skutecznie zarządzać wszystkimi aspektami związanymi z częściami zamiennymi, co z kolei przekłada się na szybsze i bardziej efektywne reagowanie na potrzeby naprawcze i konserwacyjne.

 1. Raporty i KPI Dashboard:
  • Moduł Raporty i KPI (Key Performance Indicators) Dashboard w systemie CMMS to centrum analityczne, które umożliwia menedżerom utrzymania ruchu i innym kluczowym decydentom monitorowanie i analizę wskaźników wydajności operacyjnej. To narzędzie jest niezbędne do oceny efektywności działań utrzymania ruchu oraz do podejmowania informowanych decyzji strategicznych.
  • W modułach raportów i dashboardów KPI znajdziesz takie wskaźniki jak:
   • MTTR (Mean Time To Repair) – średni czas naprawy, który pokazuje, jak szybko organizacja jest w stanie reagować na awarie i je usuwać.
   • MTBF (Mean Time Between Failures) – średni czas między awariami, mierzący niezawodność i wydajność maszyn.
   • MTTF (Mean Time To Failure) – średni czas do wystąpienia awarii, który pomaga przewidzieć, kiedy maszyna może wymagać naprawy lub wymiany.
   • Pozostałe wskaźniki i dane, które mogą obejmować czas przestoju, koszty utrzymania, a także efektywność zespołu utrzymania ruchu.
  • Główne cele modułu to:
   • Zapewnienie szybkiego dostępu do aktualnych danych i wskaźników, które są kluczowe dla oceny i optymalizacji procesów utrzymania ruchu.
   • Umożliwienie tworzenia spersonalizowanych raportów, które odpowiadają na specyficzne potrzeby i pytania menedżerskie.
   • Wizualizacja danych w formie łatwych do odczytania wykresów i tabel, co ułatwia zrozumienie trendów i wzorców działania.
   • Wsparcie w planowaniu strategicznym poprzez identyfikację obszarów wymagających poprawy i śledzenie postępów w realizacji celów operacyjnych.

Dzięki temu modułowi, menedżerowie mogą nie tylko bieżąco monitorować kluczowe aspekty działania zakładu, ale również efektywnie reagować na zmieniające się warunki operacyjne, co zwiększa ogólną wydajność i redukuje koszty związane z utrzymaniem ruchu.

Jak w praktyce wykorzystywany jest System CMMS w zakładach produkcyjnych przez pracowników na różnych stanowiskach?

System CMMS (Computerized Maintenance Management System) jest użytecznym narzędziem w różnych sektorach zakładu produkcyjnego, usprawniającym zarówno codzienną pracę, jak i planowanie długoterminowe. Przyjrzyjmy się, jak w praktyce wykorzystywany jest system CMMS przez mistrza produkcji oraz operatora maszyn.

Praktyczne wykorzystanie CMMS przez mistrza produkcji:

Mistrz produkcji pełni kluczową rolę w nadzorowaniu procesów produkcyjnych i jest odpowiedzialny za ich ciągłość oraz efektywność. Dzięki systemowi CMMS, mistrz produkcji ma możliwość szybkiego i efektywnego reagowania na wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn. Za pomocą aplikacji mobilnej, mistrz może skanować kod QR, który jest umieszczony na każdej maszynie. Po zeskanowaniu kodu, na urządzeniu mobilnym wyświetla się formularz zgłoszenia, który pozwala na błyskawiczne zarejestrowanie awarii lub usterki. Takie zgłoszenie jest natychmiast przekazywane do działu utrzymania ruchu, gdzie odpowiedni technicy mogą przystąpić do działania. Po wykonaniu niezbędnych prac konserwacyjnych, mistrz produkcji otrzymuje powiadomienie i może zweryfikować, czy zadanie zostało wykonane zgodnie z oczekiwaniami.

Praktyczne wykorzystanie CMMS przez operatora maszyn:

Operator maszyn, będący bezpośrednio przy linii produkcyjnej, również korzysta z systemu CMMS w celu zgłaszania awarii. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu maszyny, operator może samodzielnie skanować kod QR, który inicjuje proces zgłoszenia w systemie CMMS bez konieczności opuszczania stanowiska pracy. To nie tylko przyspiesza proces zgłaszania awarii, ale także minimalizuje czas przestoju. Po zakończeniu prac, operator może również otrzymać powiadomienie o przywróceniu maszyny do pełnej funkcjonalności, co pozwala na natychmiastowe wznowienie produkcji.

Dzięki systemowi CMMS, zarówno mistrz produkcji, jak i operator maszyn mają narzędzia do efektywnego zarządzania awariami i usterkami, co przekłada się na lepszą współpracę między produkcją a działem utrzymania ruchu oraz ogólną poprawę efektywności produkcyjnej. To prosty przykład wyjaśniający, jak system CMMS pomaga w codziennym zarządzaniu zakładem produkcyjnym i jest kluczowym narzędziem w utrzymaniu ciągłości procesów produkcyjnych.

W jaki sposób i do czego mistrz produkcji wykorzystuje system CMMS?

Mistrz utrzymania ruchu (UR) odgrywa kluczową rolę w wykorzystaniu systemu CMMS, zarządzając różnorodnymi aspektami pracy technicznej w zakładzie produkcyjnym. Oto główne zadania, do których mistrz utrzymania ruchu wykorzystuje system CMMS:

1. Delegowanie zadań

Mistrz utrzymania ruchu jest odpowiedzialny za efektywne zarządzanie i organizację pracy techników. System CMMS pozwala mu na przypisywanie zadań konserwacyjnych konkretnym osobom lub zespołom. Dzięki temu procesowi każde zadanie ma swojego “właściciela”, co minimalizuje ryzyko, że jakiekolwiek z nich pozostanie niezrealizowane. Efektywność tej funkcji jest kluczowa, gdyż dobrze zorganizowany zespół utrzymania ruchu przekłada się na szybsze usuwanie awarii i mniejsze przestoje produkcyjne.

2. Tworzenie i nadzór nad planami prewencyjnymi

Mistrz utrzymania ruchu używa CMMS do tworzenia szczegółowych planów prewencyjnych dla maszyn i nadzorowania ich wykonania. System pozwala na użycie graficznego harmonogramu i generowanie raportów, które umożliwiają łatwy monitoring postępu w realizacji zadań. Planowanie prewencyjne jest kluczowe dla wydłużenia żywotności maszyn oraz zapobiegania awariom, co z kolei wpływa na zwiększenie ogólnej produktywności zakładu.

3. Monitorowanie przestojów maszyn

Mistrz utrzymania ruchu wykorzystuje CMMS do monitorowania przestojów maszynowych. System oferuje dedykowaną listę przestojów, co umożliwia śledzenie ich trwania oraz wpływu na produkcję. Mistrz, często w porozumieniu z liderem produkcji, ma możliwość edytowania czasów trwania zarejestrowanych przestojów w celu ich precyzyjnego odnotowania. Każda edycja jest rejestrowana w systemie, co gwarantuje przejrzystość i umożliwia analizę przyczyn i skutków przestojów.

Dzięki tym funkcjom, system CMMS staje się nieocenionym narzędziem dla mistrza utrzymania ruchu, pozwalając na optymalizację pracy techników, zwiększenie niezawodności maszyn oraz poprawę ogólnej wydajności operacyjnej zakładu produkcyjnego.

Do czego i w jaki sposób technik utrzymania ruchu wykorzystuje system CMMS?

Technik utrzymania ruchu (UR) korzysta z systemu CMMS do zarządzania i dokumentowania szerokiego zakresu zadań związanych z konserwacją i naprawami maszyn w zakładzie produkcyjnym. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty, do których technik wykorzystuje system CMMS:

1. Realizacja przypisanych zadań/zleceń pracy

Głównym zadaniem technika utrzymania ruchu w systemie CMMS jest wykonanie przypisanych mu zleceń pracy. Zadania te mogą być przydzielone przez mistrzów zmianowych, brygadzistów lub liderów, w zależności od wewnętrznych procedur organizacji. Technik odpowiedzialny jest za przeprowadzenie niezbędnych napraw, konserwacji czy inspekcji zgodnie z zaleceniami systemu CMMS, co zapewnia systematyczne i zorganizowane podejście do utrzymania infrastruktury technicznej.

2. Dokumentacja pracy i zużytych części

Każde wykonane zadanie musi być odpowiednio udokumentowane w systemie CMMS. Technik raportuje wykonanie zlecenia, wskazując wszystkie istotne szczegóły, takie jak czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, napotkane problemy, a także listę części, które zostały zużyte podczas realizacji zadania. Dokumentacja ta jest kluczowa do analizy wydajności i efektywności działań utrzymania ruchu.

3. Składanie zapotrzebowania na części zamienne

W przypadku, gdy podczas realizacji zadania okaże się, że brakuje niezbędnych części zamiennych, technik ma możliwość skorzystania z systemu CMMS do złożenia zapotrzebowania na te elementy. System automatycznie przekazuje takie zamówienie do działu zarządzającego magazynem części zamiennych, co przyspiesza proces dostarczenia potrzebnych komponentów i minimalizuje czas przestoju maszyn.

4. Komunikacja i współpraca

System CMMS umożliwia technikom utrzymania ruchu efektywną komunikację z innymi członkami zespołu oraz z kierownictwem. Dzięki bieżącemu dostępowi do danych i aktualizacji w systemie, technicy mogą szybko uzyskać wsparcie lub instrukcje, jak również informować o postępach w realizacji zadań.

Wykorzystanie systemu CMMS przez techników utrzymania ruchu znacząco wpływa na poprawę organizacji pracy, skuteczność realizacji zleceń oraz ogólną efektywność działu utrzymania ruchu, co przekłada się na lepsze wyniki całego zakładu produkcyjnego.

Podsumowanie:

System CMMS (Computerized Maintenance Management System) stanowi niezbędne narzędzie w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, zapewniając kompleksowe wsparcie w procesach utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. Jego głównym zadaniem jest centralizacja danych, zarządzanie zleceniami pracy, a także planowanie i monitorowanie prac prewencyjnych. Dzięki modułom takim jak zarządzanie zleceniami, prace prewencyjne, zarządzanie parkiem maszyn i infrastrukturą, zarządzanie magazynem części zamiennych oraz raporty i KPI dashboard, system CMMS pozwala na efektywne delegowanie zadań, monitorowanie przeprowadzanych prac oraz analizę danych operacyjnych. Umożliwia to nie tylko zwiększenie efektywności pracy, ale także znaczące zmniejszenie przestojów i kosztów operacyjnych. System umożliwia także skuteczną komunikację między różnymi działami zakładu, co dodatkowo wpływa na płynność procesów produkcyjnych i redukcję awarii. Implementacja CMMS przekłada się na lepszą organizację pracy, optymalizację zużycia części zamiennych oraz poprawę ogólnej wydajności zakładu produkcyjnego.