fbpx

Product Information Management (PIM)

PIM to efektywność i spójność danych produktowych. Rozwiązania PIM usprawniają i automatyzują zarządzanie informacjami o produktach. Skontaktuj się z nami i rozpocznij transformację danych produktowych w Twojej firmie.

Zcentralizuj informacje o produktach z systemem PIM

Systemy PIM zapewniają jednolitą informację o produktach w postaci zcentralizowanej bazy produktowej. PIM usprawnia procesy w firmach, automatyzując te zadania, które do tej pory były rozproszone i wykonywane oddzielnie z różnych miejsc, aplikacji i działów takich jak marketingu, sprzedaży. Dzięki temu firma może zoptymalizować zarządzanie ofertą i publikacją treści.

Dlaczego warto zamówić system PIM?

Systemy PIM to jednolita informacja o produktach.

System PIM dzięki konsolidacji informacji o produkcie z wielu rozproszonych źródeł zapewniają integralność informacji i możliwość publikacji jednolitej oferty w różnych kanałach np. w e-commerce, serwisach www, marketplace'ach.

PIM ogranicza czas związany z aktualizacją oferty produktowej

PIM oferuje szybki dostęp do informacji o produkcie, pozwala na szybką aktualizację produktu, weryfikację informacji o produkcie, szybkie wyszukiwanie, dodawanie nowych produktów

PIM to kontrola nad produktem, porządkuje wiedzę o produkcie, systematyzuje, kategoryzuje i wspiera sprzedaż omnichannel, sprzedaż w e-commerce, m-commerce.

Przewaga systemu ERP nad klasycznymi informacji produktowymi

System PIM gromadzi dane kluczowe dla firm

System PIM konsoliduje dane o produktach

Idealnie dopasowane do potrzeb firmy

Usprawnia proces dostarczania informacji

Możliwość skalowania

Możliwość tworzenia katalogu WWW

Bezpiecznie nowoczesne technologie

Łatwe zarządzanie produktami

Szybkie wdrożenie

Szybkie wdrożenie

Wspieramy rozwój Twojego systemu ERP

Wspieramy po wdrożeniu PIM

Etapy tworzenia systemu ERP

01 Analiza potrzeb i wymagań

02 Wdrożenie narzędzi PIM

03 Implementacja wymagań

04 Integracja i zasilenie danymi

05 Testowanie debugowanie

06 Deployment i wsparcie

Łukasz Maj menedżer projektu

Szukasz wykonawcy systemu PIM? Prześlij nam opis, który w ciągu 24 godzin wycenimy.

Dlaczego powinieneś zlecić wdrożenie systemu PIM

Istnieje wiele rozwiązań na rynku, jednak wdrożenie PIM przynosi wiele wymiernych korzyści. Poniżej przedstawiam kilka powodów, dla których warto wdrożyć system PIM w Twojej firmie.

PIM to centralizacja danych w systemie

Wdrożenie systemu PIM pozwala na zebranie wszystkich informacji o produktach w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Dzięki temu eliminuje się problem rozproszonych danych, ułatwiając zarządzanie nimi i zapewniając spójność informacji w całej organizacji.

PIM poprawia jakość danych

System PIM umożliwia łatwe zarządzanie i aktualizowanie informacji o produktach, co znacząco poprawia ich jakość. Można szybko korygować błędy, aktualizować specyfikacje i dodawać nowe informacje, co przekłada się na wyższą satysfakcję klientów.

PIM to efektywna publikacja w wielu kanałach

Dzięki systemom PIM możliwa jest łatwa i szybka publikacja informacji o produkcie w różnych kanałach sprzedaży i marketingu, takich jak strony internetowe, sklepy online, katalogi, platformy e-commerce oraz media społecznościowe. To zwiększa zasięg i dostępność produktów dla klientów.

PIM to skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek

System PIM usprawnia procesy związane z wprowadzaniem nowych produktów do oferty. Dzięki centralizacji informacji oraz łatwości w zarządzaniu nimi, produkty mogą być szybciej prezentowane klientom, co daje przewagę konkurencyjną.

PIM oferuje zwiększenie wydajności pracy

Automatyzacja pracy z informacją produktową, którą oferują systemy PIM, znacznie zwiększa wydajność pracy. Zespoły mogą poświęcić mniej czasu na ręczne zarządzanie danymi, a więcej na strategiczne aspekty działalności, takie jak analiza rynku, rozwój produktu czy budowanie relacji z klientami.

Powody, dlaczego warto zlecić wdrożenie systemu PIM naszej firmie.

Dedykowane systemy ERP

Projekty realizowane przez seniorów z doświadczenie w projektach dla dużych firm.

1. Doświadczenie i ekspertyza

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w implementacji systemów PIM w różnych branżach, co pozwala nam na dostosowanie rozwiązania do specyficznych potrzeb i wymagań Twojej działalności. Dzięki naszej wiedzy możemy zapewnić skuteczne i efektywne wdrożenie, minimalizując ryzyko potencjalnych problemów.

2. Zindywidualizowane podejście

Rozumiemy, że każda firma jest unikatowa, dlatego oferujemy zindywidualizowane podejście do każdego projektu wdrożenia systemu PIM. Pracujemy blisko z naszymi klientami, aby zrozumieć ich specyficzne potrzeby i zaprojektować system, który będzie najlepiej wspierał ich cele biznesowe.

System ERP na zamówienie - dedykowane rozwiązanie it

Wdrożenie systemu PIM z zespolem specjalizującym się w tworzeniu rozwiązań dla biznesu.

3. Wsparcie na każdym etapie

Od początkowego planowania przez wdrożenie aż po wsparcie po uruchomieniu - nasi eksperci są z Tobą na każdym kroku procesu. Oferujemy szkolenia dla użytkowników oraz bieżące wsparcie techniczne, aby upewnić się, że w pełni wykorzystasz potencjał swojego nowego systemu PIM.

4. Integracja z istniejącymi systemami

Dzięki naszemu doświadczeniu w integracji systemów IT, możemy zapewnić płynne połączenie systemu PIM z innymi narzędziami i systemami używanymi w Twojej firmie. To pozwala na bezproblemową wymianę danych i zwiększa efektywność operacyjną Twojej organizacji.

5. Zwiększenie konkurencyjności na rynku

Wdrożenie systemu PIM przez naszą firmę pozwoli Ci szybciej reagować na zmiany rynkowe i potrzeby klientów, zwiększając tym samym Twoją konkurencyjność. Zautomatyzowane procesy i poprawa jakości danych produktowych przyczynią się do lepszego zrozumienia przez klientów oferty Twojej firmy, co może przełożyć się na zwiększenie sprzedaży i wzrost zadowolenia klientów.