fbpx

Full stack developer

Full stack developer to osoba posiadająca szerokie i głębokie zrozumienie wszystkich warstw technologicznych wchodzących w skład aplikacji internetowej, a więc zarówno front-endu (czyli interfejsu użytkownika), jak i back-endu (czyli serwerowych mechanizmów działających na odległość). Full stack developer posiada umiejętność projektowania oraz tworzenia aplikacji internetowych od podstaw, a także współpracy z zespołem programistów i innymi specjalistami. Osoba ta powinna być także zaznajomiona z metodami zarządzania projektami oraz narzędziami wspomagającymi tworzenie oprogramowania.