fbpx

Framework

“Framework” po polsku oznacza “ramę”, “szkielet” lub “strukturę”. Może być to używane w wielu różnych kontekstach, takich jak programowanie komputerowe, projektowanie stron internetowych, czy też tworzenie strategii biznesowej. W ogólnym sensie framework może być rozumiany jako zestaw narzędzi i zasad, które służą do określenia sposobu, w jaki coś ma być zbudowane lub wykonane. W programowaniu komputerowym framework to zestaw bibliotek i narzędzi, które umożliwiają tworzenie aplikacji komputerowych bez konieczności pisania od podstaw wszystkich linii kodu. W projektowaniu stron internetowych framework to zestaw narzędzi i szablonów, które umożliwiają tworzenie responsywnych i dobrze zaprojektowanych stron internetowych. W tworzeniu strategii biznesowej framework to zestaw narzędzi i zasad, które pomagają w określeniu celów i planów działania dla przedsiębiorstwa.

W kontekście informatycznym framework (ramowa struktura, szkielet programowy) to zestaw narzędzi i bibliotek, które umożliwiają tworzenie aplikacji komputerowych bez konieczności pisania od podstaw wszystkich linii kodu. Frameworki są często stosowane w programowaniu, ponieważ pozwalają na szybsze i łatwiejsze tworzenie aplikacji poprzez dostarczanie gotowych komponentów i narzędzi, które można wykorzystać w swoich projektach. Dzięki frameworkom programiści mogą skupić się na rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych, zamiast tracić czas na pisanie podstawowych funkcji i mechanizmów, które są już zawarte w frameworku. Frameworki są dostępne dla wielu języków programowania, takich jak Java, Python, czy Ruby, i są szeroko stosowane w różnych dziedzinach, takich jak tworzenie aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych, czy też systemów baz danych.