fbpx

Flowchart

Flowchart (lub diagram przepływu) to graficzny sposób przedstawienia algorytmu lub procesu, który ma być wykonany. Składa się z różnych symboli, które są połączone liniami i pokazują kolejność działań. Flowcharty są często używane do projektowania i dokumentowania procesów biznesowych, programów komputerowych lub innych rodzajów procesów. Są one pomocne w zrozumieniu i analizie procesu, a także w planowaniu i optymalizacji go.