fbpx

Deployment

Deployment to proces wdrożenia aplikacji lub systemu do produkcji lub użytku. Może to obejmować instalację i konfigurację oprogramowania, a także przeniesienie aplikacji z jednego środowiska (np. środowiska deweloperskiego) do innego (np. środowiska produkcyjnego). Deployment może również obejmować aktualizacje lub uaktualnienia oprogramowania już wdrożonego w produkcji. W procesie deploymentu ważne jest, aby upewnić się, że aplikacja działa poprawnie i jest dostępna dla użytkowników.