fbpx

Baza danych (database)

Baza danych (ang. database) to zbiór danych przechowywanych w sposób umożliwiający szybkie i łatwe dostęp do nich. Bazy danych są używane w wielu różnych sytuacjach, takich jak przechowywanie informacji o klientach, produktach lub transakcjach. Zazwyczaj bazy danych są przechowywane na komputerze i są dostępne dla wielu użytkowników. W celu umożliwienia łatwego dostępu do danych, bazy danych są zwykle zorganizowane w określony sposób, taki jak tabela z kolumnami i wierszami lub struktura drzewiasta. Bazy danych są używane w wielu różnych dziedzinach, takich jak handel, finanse, nauka i usługi.