fbpx

Daily scrum

Daily Scrum to krótkie spotkanie organizowane codziennie przez zespół prowadzący projekt zwinny. Celem tego spotkania jest umożliwienie zespołowi udzielenie odpowiedzi na trzy pytania: co zostało wykonane w poprzednim dniu, co planowane jest do wykonania w dniu dzisiejszym i czy istnieją jakieś przeszkody, które uniemożliwiają realizację zaplanowanych zadań. Daily Scrum ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich członków zespołu oraz interesariuszy projektu. Ma on na celu zapewnienie ciągłości pracy oraz zwiększenie wydajności zespołu poprzez szybkie reagowanie na pojawiające się problemy i wymianę informacji.