fbpx

Backend

Backend oznacza część systemu komputerowego, aplikacji lub usługi, która odpowiada za obsługę prac w tle, takich jak przechowywanie i organizowanie danych, przetwarzanie żądań i wykonywanie innych zadań. Często jest on kontrastowany z frontendem, który odnosi się do interfejsu dostępnego dla użytkownika i do części systemu, która współpracuje z użytkownikami.

W tworzeniu aplikacji internetowych backend zazwyczaj odnosi się do strony serwerowej aplikacji internetowej, która odpowiada za przechowywanie i organizowanie danych, przetwarzanie żądań z frontendu oraz wykonywanie innych zadań. Może to obejmować zadania takie jak obsługa żądań z przeglądarki internetowej, przechowywanie i pobieranie danych z bazy danych oraz przeprowadzanie analizy i przetwarzania danych. Backend może być implementowany za pomocą różnych języków programowania i technologii, takich jak Python, Java lub C#.

Ogólnie rzecz biorąc, backend odpowiada za wykonywanie zadań i udostępnianie usług, które nie są bezpośrednio widoczne dla użytkownika, ale są niezbędne dla prawidłowego działania systemu.