fbpx

API

API (ang. Application Programming Interface, czyli Interfejs Programowania Aplikacji) to zestaw reguł i narzędzi, które umożliwiają komunikację między różnymi aplikacjami lub systemami informatycznymi. API służy do udostępnienia określonych funkcjonalności lub danych innym aplikacjom, dzięki czemu mogą one współpracować lub integrować się ze sobą.

Na przykład, aplikacja internetowa może korzystać z API serwisu pogodowego, aby pobrać aktualne informacje o pogodzie i wyświetlić je użytkownikowi. Innym przykładem jest aplikacja mobilna, która może wykorzystać API banku, aby umożliwić użytkownikom sprawdzanie stanu konta i dokonywanie płatności.

API składa się z reguł określających, jak aplikacje mogą komunikować się ze sobą, oraz narzędzi do przesyłania i odbierania danych, takich jak protokoły sieciowe i interfejsy. Wielu dostawców usług udostępnia swoje API dla innych deweloperów, aby mogli tworzyć aplikacje zintegrowane z ich usługami.