fbpx

Plugin

Plug-in, nazywany inaczej add-onem bądź wtyczką, jest dodatkowym modułem dedykowanym dla danego programu komputerowego, dzięki któremu produkt wyjściowy zostaje rozszerzony o nowe funkcjonalności. Wtyczki dostępne są zarówno w ramach komercyjne, jak i otwartego oprogramowania. W przypadku programów odpłatnych tworzy je zazwyczaj producent oprogramowania i są one zwykle dodatkowo odpłatne. W przypadku programów udostępnianych w ramach otwartego oprogramowania, aby możliwe było tworzenie wtyczek konieczne jest udostępnienie i udokumentowanie API. Zaletą przerzucenia dodatkowych funkcjonalności do wtyczek jest nieobciążanie bazowego programu niszowymi funkcjami. Dzięki temu użytkownik instaluje tylko te z nich, które są mu potrzebne, a program działa sprawniej zużywając optymalną ilość zasobów.