fbpx

HTML

HTML to kod, za pomocą którego powstają oparte o ten język strony internetowe. Ze względu na jego ogromne rozpowszechnienie i uniwersalność, HTML stanowi fundament aktualnego internetu i jego swoiste podwaliny. Bardziej profesjonalna nazwa odnosi się do formy jego zapisu, bowiem jest to “hipertekstowy język znaczników”, którego działanie pozwala na nadawaniu elementom, odniesienia do plików czy baz danych, skutkując możliwością generowania bardzo skomplikowanych, niezwykle profesjonalnych stron internetowych. Za pomocą języka HTML istnieje szansa zmiany wyglądu czy formatu każdej strony internetowej. Przez to, że jest to język otwarty, nie sprawuje nad nim władzy żaden podmiot, co daje możliwość ciągłej rozbudowy i naniesienia ewentualnych poprawek. Bez języka HTML internet jaki znamy nie mógłby istnieć.