fbpx

CSS

CSS (ang.Cascading Style Sheets) jest językiem służącym do opisywania prezentacyjnej warstwy dokumentów napisanych w HTML i XML. Dzięki kaskadowym arkuszom stylu ustala się listę dyrektyw, która warunkuje w jaki sposób dany element graficzny ma zostać wyświetlony przez przeglądarkę internetową. Dzięki CSS można opisać wszelkie dane odpowiedzialne za prezentację elementów dokumentów internetowych np. kolor tekstu i czcionkę, marginesy lub pozycję danego elementu względem pozostałych części kompozycji strony www. CSS stworzono, aby odseparować konstrukcyjną strukturę dokumentu od formy jego prezentacji. Dzięki temu zmniejsza się zawiłość dokumentu, co znacząco poprawia możliwość wprowadzania do niego zmian.