fbpx

Tester oprogramowania: jak nim zostać?

Jak zostać testerem oprogramowania?

Tester oprogramowania – dlaczego warto zostać testerem oprogramowania.

Systemy informatyczne są nierozerwalną częścią naszego codziennego życia we wszystkich jego dziedzinach i dlatego prawidłowość działania oprogramowania powinno podlegać ocenie specjalisty jakim jest tester oprogramowania. Poczynając od aplikacji biznesowych (np. w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych), przechodząc przez aplikacje internetowe i aplikacje mobilne, na produktach użytkowych kończąc (np. systemy informatyczne sterowania modułami w samochodach, pralkach, lodówkach, itd.). Rozwój technologii oraz rozwój produktów powoduje, że każdego roku wzrasta zapotrzebowanie na oprogramowanie.  Wszystkie dzisiejsze aplikacje wymagają przeprowadzenia oceny, wykonuje je tester oprogramowania.

Tester oprogramowania na czym polega?

Większość z nas prawdopodobnie miała do czynienia z oprogramowaniem, które nie zadziałało tak jak powinno. Mogła to być styczność bezpośrednia z oprogramowaniem lub pośrednia (oprogramowanie ukryte w jakimś produkcie powodujące określone zachowanie).

Nieprawidłowe działenie oprogramowania może powodować sporo problemów, których następstwem mogą być różne skutki np. straty finansowe, utrata dobrego wizerunku firmy, utrata zdrowia lub życia. Tester oprogramowania testuje oprogramowanie, aby ocenić jego jakość i zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii podczas użytkowania.

Tester oprogramowania (QA Test Engineer, Analityk ds. Jakości, Quality Engineer) coraz częściej zaczyna być doceniany w całym procesie wytwarzania oprogramowania i traktowani na równi z innymi członkami w zespole deweloperskim. 

Tester oprogramowania manualny

Ogólnie uważa się, że testowanie polega wyłącznie na wykonywaniu testów na uruchomionym oprogramowaniu, sprawdzając czy uzyskuje się zamierzone rezultaty.  Jednak testowanie oprogramowania to bardzo szeroki proces obejmujący wiele czynności, które wykraczają poza samo wykonywanie testów na uruchomionej aplikacji (uruchomionym systemie informatycznym).
W skład procesu testowego wchodzą również takie czynności jak planowanie testów, analizowanie (na podstawie co testujemy) jak będziemy testować , przygotowanie i projektowanie testów, następnie ich implementacja, następnie raportowanie o postępie i wynikach testów oraz na zakończenie dokonywanie oceny jakości przedmiotu testów.

Certyfikowany Tester poziomu podstawowego ISTQB 2018

Certyfikowany tester oprogramowania ISTQB

Kwalifikacja na poziomie podstawowym jest przeznaczona dla wszystkich osób biorących czynny udział procesie w testowania oprogramowania. Mogą to być między innymi: testerzy, analitycy jakości  oprogramowania, inżynierowie testów,  inżynierowie jakości, specjaliści ds. testów, koordynatorzy testów, kierownicy testów, użytkownicy biznesowi wykonujący testowanie akceptacyjne oraz programiści.
Ponadto kwalifikacja na poziomie podstawowym jest przydatna dla osób chcących zdobyć podstawową wiedzę w dziedzinie testowania oprogramowania, w szczególności dla takich jak: właściciele produktu, kierownicy projektu, kierownicy ds. jakości, kierownicy ds. wytwarzania oprogramowania, analitycy biznesowi, dyrektorzy ds. informatyki oraz konsultanci w dziedzinie zarządzania.

Program szkolenia „Tester Oprogramowania”

Stacjonarny

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00

– kurs trwa 2 tygodnie (10 dni roboczych) – łącznie 80 godz. kursu

– przeznaczony dla osób, które w najszybszym czasie chcą zyskać nowe umiejętności

– chcą dokonać zmiany zawodu

– Zalety: najbardziej efektywna i szybka forma nauki.

Stacjonarny wieczorowy

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 17:30 – 21:30 (dwa lub trzy razy w tygodniu)

– kurs trwa 8 tygodni (20 dni roboczych), zajęcia odbywają się naprzemiennie, co drugi dzień roboczy – łącznie 80 godz. kursu

– przeznaczony dla osób, które w najszybszym czasie chcą zyskać nowe umiejętności, preferują stacjonarną naukę, chcą mieć wolne weekendy ale nie mogą poświęcić dwóch tygodni na naukę w czasie tradycyjnych godzin pracy.

– przeznaczony dla osób, które preferują spokojniejsze tempo nauki,

– Zalety: spokojne tempo nauki, więcej czasu na poukładanie wiedzy, wolny czas pomiędzy zajęciami na inne czynności.

Stacjonarny weekendowy : dwa tryby – co tydzień lub co drugi tydzień

Zajęcia w godz. 9:00 – 17:00, następnie są kontynuowane w każdy kolejny weekend lub co drugi weekend.

Tryb 1

kurs trwa 5 tygodni (10 dni roboczych), zajęcia odbywają się co tydzień – łącznie 80 godz. kursu

Tryb 2

kurs trwa 9 tygodni (10 dni roboczych), zajęcia odbywają się co tydzień – łącznie 80 godz. kursu

– przeznaczony dla osób, które w najszybszym czasie chcą zyskać nowe umiejętności, preferują stacjonarną naukę, chcą mieć wolne weekendy ale nie mogą poświęcić dwóch tygodni na naukę w czasie tradycyjnych godzin pracy.

– przeznaczony dla osób, które preferują spokojniejsze tempo nauki,

– Zalety: spokojne tempo nauki, więcej czasu na poukładanie wiedzy, wolny czas pomiędzy zajęciami na inne czynności.

Co oferujemy ?

  • Certyfikowane szkolenie prowadzone przez akredytowanego trenera ISTQB
  • Przygotowanie do egzaminu ISTQB
  • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków z branży uznawanych za ekspertów
  • Teoria poparta bardzo dużą ilością praktycznych przykładów
  • Przynajmniej 65% czasu to ćwiczenia oraz praktyka wykonywana na realnych, biznesowych projektach
  • Omawiane i wykorzystywane na zajęciach narzędzia do testowania, najczęściej używane obecnie w biznesie
  • Pomoc w przygotowaniu profesjonalnego CV, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
  • Dla najlepszych gwarancja pracy. Jako Codefia Software House uczestniczymy w wielu projektach nasi kursanci mogą stać się naszymi współpracownikami.