fbpx

Ile kosztuje stworzenie aplikacji mobilnej w 2024 roku?

Zespół tworzący aplikację mobilną

W 2024 roku należy spodziewać się utrzymania trendu wzrostu kosztu wykonania aplikacji mobilnej. Koszt wykonania aplikacji mobilnej jest tematem bardzo złożonym i wielowymiarowym, podlegającym wpływom różnorodnych czynników. Decydujące są aspekty takie jak funkcjonalność aplikacji, wybrana platforma (iOS, Android, czy obie), stopień złożoności projektu, lokalizacja, a także doświadczenie zespołu programistycznego. Nie mniej istotny jest czas potrzebny na rozwój aplikacji, który może wpływać na końcowy koszt. W zależności od tych elementów, ceny mogą się znacząco różnić, co widoczne jest w różnych scenariuszach i wariantach cenowych. Artykuł ten ma na celu przybliżyć koszty, uwzględniając różne potrzeby i wymagania rynkowe.

Koszt aplikacji mobilnej jest wypadkową kilku elementów, funkcjonalności, czasu developmentu aplikacji, technologii, platformy. Poniżej przedstawimy kilka wariantów.

Koszt prostej aplikacji mobilnej

 • Funkcjonalność: Podstawowe funkcje, takie jak logowanie, prosta nawigacja, podstawowe interakcje użytkownika.
 • Czas Rozwoju: 1-3 miesiące.
 • Koszt: Od 10 000 do 50 000 dolarów.
 • Przykład: Aplikacja do zarządzania listą zadań.

Charakterystyka i Funkcjonalność

Proste aplikacje mobilne skupiają się na podstawowych funkcjach, takich jak logowanie, prosta nawigacja i interakcje użytkownika. Przykładem może być aplikacja do zarządzania listą zadań (TODO List), która umożliwia użytkownikom tworzenie, edytowanie, i usunięcie zadań, a także ustawianie przypomnień.

Czas Rozwoju

Rozwój takiej aplikacji zwykle zajmuje od 1 do 3 miesięcy. Krótki czas rozwoju wynika z prostoty funkcji i ograniczonej liczby ekranów oraz interakcji. 

Koszt Rozwoju

Koszt tworzenia prostej aplikacji mobilnej waha się od 10 000 do 50 000 dolarów. Różnica w cenie wynika z kilku czynników, takich jak wybór platformy (iOS, Android, czy obie), zastosowanie gotowych rozwiązań vs tworzenie niestandardowych elementów, oraz koszty związane z testowaniem i wdrożeniem aplikacji.

Kluczowe Aspekty

 • Wybór Technologii: Decyzja o używaniu natywnych czy technologii hybrydowych może wpłynąć na koszt.
 • Design UI/UX: Prosty, intuicyjny design jest kluczowy, ale jeśli jednak aplikacja ma mieć więcej animacji i interakcji to może wpływać na koszty.
 • Wsparcie i Konserwacja: Po wdrożeniu aplikacji, utrzymanie i aktualizacje mogą generować dodatkowe koszty od 5000 do 10000 zł miesięcznie.

Koszt średnio zaawansowanej aplikacji mobilnej

Funkcjonalność

Takie aplikacje mobilne charakteryzują się bardziej skomplikowanymi funkcjami niż proste aplikacje. Kluczowe elementy obejmują integrację z bazą danych, niestandardowe rozwiązania UX/UI oraz podstawową integrację z zewnętrznymi interfejsami API. Przykładem takiej aplikacji może być platforma e-commerce czy np. portal z ogłoszeniami, która integruje systemy płatności, zarządzanie kontem użytkownika, a także przetwarzanie i przechowywanie danych klientów i produktów, ogłoszeń, usług. Dodatkowo dochodzi przy dużym obciążeniu aplikacji potrzebę utrzymania aplikacji w chmurze.

Czas Rozwoju

Rozwój średnio zaawansowanej aplikacji zajmuje od 3 do 12 miesięcy. Ten okres jest potrzebny do zaprojektowania, implementacji, testowania i optymalizacji bardziej złożonych funkcjonalności.

Koszt

Koszty tworzenia takich aplikacji wahają się od 50 000 do 200 000 dolarów. Cena zależy od złożoności integracji, poziomu niestandardowości UI/UX, a także od wymagań dotyczących bezpieczeństwa i wydajności.

Kluczowe Aspekty

 • Integracja z Bazą Danych: Zapewnia zarządzanie i bezpieczne przechowywanie danych.
 • Niestandardowe UI/UX: Tworzenie angażującego i intuicyjnego interfejsu użytkownika.
 • Integracja z Zewnętrznymi API: Umożliwia funkcje takie jak płatności online, integracje z mediami społecznościowymi czy usługami zewnętrznymi.

Koszt zaawansowanej aplikacja mobilnej

Funkcjonalność

Zaawansowane aplikacje mobilne wyróżniają się zaawansowanymi funkcjami, takimi jak obsługa rozszerzonej rzeczywistości (AR), uczenia maszynowego (ML), integracji z sztuczną inteligencją (AI), skomplikowanych interakcji użytkownika i wysokiej jakości grafiki. Przykładem może być aplikacja do nauki języków, która wykorzystuje AR, ML, AI do tworzenia interaktywnego i immersyjnego doświadczenia edukacyjnego.

Czas Rozwoju

Rozwój takiej aplikacji może zająć od 6 do 18 miesięcy, co wynika z potrzeby implementacji złożonych technologii i zapewnienia wysokiej jakości interakcji użytkownika.

Koszt

Koszty rozwoju takiej aplikacji zaczynają się od 100 000 dolarów i mogą przekraczać 500 000 dolarów. Wynika to z wykorzystania zaawansowanych technologii, potrzeby przeprowadzenia intensywnych testów oraz zapewnienia wysokiej jakości grafiki i interfejsu użytkownika.

Kluczowe Aspekty

 • Technologie AR i ML: Wnoszą innowacyjność i zwiększają zaangażowanie użytkownika.
 • Wysokiej Jakości Grafika: Kluczowa dla zapewnienia atrakcyjnego i angażującego doświadczenia użytkownika.
 • Zaawansowane Interakcje Użytkownika: Tworzą unikalne i personalizowane doświadczenia użytkownika.

Aplikacja mobilna dla enterprise

Funkcjonalność

Aplikacje Enterprise to wysoko dostosowane rozwiązania biznesowe, które integrują się z wieloma systemami, zapewniają zaawansowaną analitykę danych i oferują wysoki poziom bezpieczeństwa. Przykładem może być system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, który efektywnie zarządza zasobami, danymi i operacjami.

Czas Rozwoju

Rozwój takiej aplikacji może trwać 12 miesięcy lub dłużej, biorąc pod uwagę złożoność integracji i wymagań bezpieczeństwa.

Koszt

Koszt rozwoju aplikacji Enterprise zaczyna się od 350 000 dolarów i może być znacznie wyższy, w zależności od skomplikowania i zakresu funkcjonalności.

Kluczowe Aspekty

 • Zintegrowane Rozwiązania Biznesowe: Efektywne połączenie różnych funkcjonalności biznesowych w jednym systemie.
 • Zaawansowana Analityka Danych: Pozwala na głęboką analizę i optymalizację działań biznesowych.
 • Wysoki Poziom Bezpieczeństwa: Zapewnia ochronę wrażliwych danych i operacji biznesowych.

Czynniki wpływające na koszt rozwoju aplikacji mobilnych

 1. Złożoność Projektu: Nietypowe i skomplikowane aplikacje wymagają więcej pracy i zasobów, co prowadzi do zwiększenia kosztów. Obejmuje to zarówno funkcjonalność, jak i design.
 2. Technologia: Wybór między aplikacjami natywnymi a hybrydowymi ma istotny wpływ na koszty. Aplikacje natywne są zazwyczaj droższe ze względu na potrzebę odrębnego rozwoju dla każdej platformy.
 3. Platforma: Decyzja o tworzeniu aplikacji dla systemów iOS, Android lub obu jednocześnie wpływa na koszty i zasięg rynkowy.
 4. Bezpieczeństwo: Wysoki poziom bezpieczeństwa, szczególnie w aplikacjach przetwarzających wrażliwe dane, jest kluczowy, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 5. Lokalizacja zespołu programistycznego: Stawki mogą się różnić w zależności od kraju.
 6. Testowanie i utrzymanie: Koszty związane z testowaniem i utrzymaniem aplikacji po jej wydaniu. Często niedoceniane w początkowych etapach, wsparcie i konserwacja aplikacji są niezbędne do utrzymania jej wydajności i bezpieczeństwa, co generuje bieżące koszty.