fbpx

Certiget

W dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie biznesowym, zdobycie odpowiednich certyfikatów jest kluczowe dla firm, aby demonstrować zgodność, jakość i niezawodność. Jednak wybór odpowiedniej agencji certyfikującej może być czasochłonny i skomplikowany. Tutaj z pomocą przychodzi Certiget, innowacyjna platforma. Certiget ma na celu uproszczenie tego procesu, łącząc firmy z odpowiednimi agencjami certyfikującymi.

PODSUMOWANIE

KATEGORIA

porównywarka usług

ZAKRES PRACY

UX/UI, web development

CZAS

6 miesięcy

TECHNOLOGIE

Laravel, Javascript, Alpine

BRANŻA

business directory

Certiget - marketplace e-commerce

CHALLENGE

Tworzenie intuicyjnego i kompleksowego internetowego katalogu agencji certyfikacyjnych.

Głównym celem przy tworzeniu Certiget było stworzenie zorientowanej na użytkownika platformy online, która działałaby jako obszerny katalog agencji certyfikacyjnych. To przedsięwzięcie nie polegało tylko na wylistowaniu różnych organów certyfikujących, ale także na umożliwieniu płynnego, angażującego doświadczenia użytkownika. Strona internetowa musiała być na tyle intuicyjna, aby użytkownicy na różnych urządzeniach mogli łatwo nawigować w serwisie www.

Aby to było możliwe, witryna miała oferować jasny, zorganizowany interfejs użytkownika. Oznaczało to kategoryzację agencji certyfikacyjnych na podstawie różnych parametrów, takich jak specjalizacja branżowa, lokalizacja geograficzna i typy oferowanych certyfikatów. Taka kategoryzacja pozwoliłaby użytkownikom efektywnie przeszukiwać katalog i identyfikować agencje, które są zgodne z ich konkretnymi potrzebami certyfikacyjnymi.

Ponadto kluczowym aspektem platformy była możliwość nie tylko znalezienia, ale także interakcji z tymi agencjami. Interakcja ta była przewidziana w formie funkcji, która pozwalała użytkownikom wysyłać zapytanie dotyczące ofert na usługi. Implementacja tej funkcji wymagała przemyślanej integracji przyjaznego dla użytkownika interfejsu z system backend. System zapytań ofertowych musiał być prosty, a jednocześnie kompleksowy, pozwalający użytkownikom określić swoje wymagania, jednocześnie dostarczając wystarczająco dużo informacji, aby specjalista Certiget mógł sformułować odpowiednią odpowiedź.

Wyzwania w rozwijaniu Certiget były różnorodne i wymagały podejścia multidyscyplinarnego. Projektowanie interfejsu użytkownika było znaczącym obszarem skupienia, ponieważ platforma musiała być wizualnie atrakcyjna i łatwa w nawigacji, aby zapewnić pozytywne doświadczenie użytkownika. Równolegle, zaplecze strony internetowej, szczególnie zarządzanie bazą danych, było kluczowe. Baza danych musiała nie tylko być obszerna, obejmująca szeroki zakres funkcji, ale także dynamiczna, pozwalająca na regularne aktualizacje i dodatki.

Wreszcie, integracja różnych funkcjonalności, od katalogu instytucji certyfikujących po system zapytań ofertowych, musiała być bezproblemowa. Ta integracja była kluczem do zapewnienia, że ​​strona działa płynnie i efektywnie, zapewniając użytkownikom szybki dostęp do informacji i łatwe sposoby kontaktu ze specjalistami. Wszystkie te aspekty były kluczowe w realizacji wizji Certiget jako kompleksowej, przyjaznej dla użytkownika platformy.

Kluczowe wyzwania projektu obejmowały następujące aspekty:

 • Projektowanie doświadczenia użytkownika (UX): Tworzenie strony internetowej, która jest łatwa w nawigacji i wizualnie atrakcyjna dla zróżnicowanej bazy użytkowników. Integracja Bazy Danych: Zapewnienie płynnej i skalowalnej integracji obszernej bazy danych agencji certyfikacyjnych.
 • Zaawansowane filtrowanie wyników wyszukiwania:Umożliwienie użytkownikom filtrowania i wyszukiwania agencji na podstawie określonych kryteriów.
 • Integracja bazy danych: Zapewnienie płynnej i skalowalnej integracji obszernej bazy danych agencji certyfikacyjnych.
 • Funkcjonalność zapytania ofertowego: Implementacja niezawodnego i prostego mechanizmu pozwalającego użytkownikom na wysyłanie prośby o zapytania ofertowe od specjalisty Certiget.
 • Responsywność widoków serwisu: Gwarantowanie spójnego i efektywnego doświadczenia na różnych urządzeniach i rozmiarach ekranów.
Widoki aplikacji Certiget

NASZE ROZWIĄZANIE

Jak pomogliśmy klientowi osiągnąć jego cele biznesowe?

Rozwiązanie dla rozwoju Certiget, obszernego katalogu agencji certyfikacyjnych, obejmowało trójstronne podejście, które integrowało zaawansowane technologie takie jak Laravel, Alpine.js oraz zaawansowane systemy zarządzania bazami danych. Każdy z tych elementów odegrał kluczową rolę w rozwiązaniu problemów i osiągnięciu celów projektu.

Interfejs Użytkownika z Alpine.js: Aby stworzyć angażujący i intuicyjny interfejs użytkownika, zastosowaliśmy Alpine.js. Ten lekki, nowoczesna framework JavaScript był kluczowy w rozwoju dynamicznych komponentów front-endu. Alpine.js pozwolił nam stworzyć responsywną i interaktywny UI, ułatwiając funkcje takie jak rozwijane menu, modale i filtry wyszukiwania. Jego prostota i bezpośrednia integracja z kodem HTML i PHP uczyniły go idealnym wyborem do tworzenia przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który był zarówno efektywny, jak i estetycznie atrakcyjny.

Back-end z Laravel: Laravel, wysoce popularna ramka PHP, została wybrana do rozwoju zaplecza Certiget. Znany ze swojej eleganckiej składni i solidnych funkcji, Laravel zapewnił solidną podstawę do budowy skalowalnej i bezpiecznej aplikacji internetowej. Oferował szereg narzędzi do efektywnego zarządzania bazą danych, w tym Eloquent ORM do płynnej interakcji z bazą danych, oraz migracje do kontroli wersji bazy danych. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa Laravela zapewniały ochronę danych użytkowników, a jego architektura MVC pozwalała na czyste oddzielenie logiki od prezentacji, co było kluczowe dla utrzymania dużego projektu jak Certiget.

Zaawansowane Zarządzanie Bazą Danych: Serce Certiget stanowiła jego obszerna baza danych agencji certyfikacyjnych. Zaimplementowaliśmy zaawansowany system zarządzania bazą danych, aby efektywnie obsługiwać ogromną ilość danych. System ten został zaprojektowany do obsługi złożonych zapytań, umożliwiając użytkownikom filtrowanie i przeszukiwanie katalogu na podstawie różnych kryteriów, takich jak lokalizacja, typy certyfikacji i oceny agencji. Baza danych była zoptymalizowana pod kątem wydajności, zapewniając szybkie czasy ładowania i płynne interakcje, nawet przy obsłudze dużych zestawów danych.

Razem, te technologie stanowiły trzon Certiget. Zwinność Alpine.js w rozwoju front-endu doskonale uzupełniała solidność Laravela w back-endzie, tworząc spójne środowisko rozwoju full-stack. Ta integracja, wraz z zaawansowanym systemem zarządzania bazą danych, umożliwiła nam rozwój platformy, która była nie tylko funkcjonalna i niezawodna, ale także dostarczała wyższej jakości doświadczenie użytkownika. Połączenie tych technologii zapewniło, że Certiget był dobrze wyposażony, aby sprostać potrzebom swoich użytkowników, dostarczając im obszerny, łatwy w użyciu katalog agencji certyfikacyjnych.

Trzy główne moduły opracowane na tym etapie zawierają:

 1. Moduł katalogu agencji

  Moduł Katalogu Agencji w Certiget pełni rolę rdzenia platformy, oferując solidny i łatwy w nawigacji katalog agencji certyfikacyjnych. Ten kompleksowy moduł został zaprojektowany z zaawansowaną funkcjonalnością wyszukiwania, pozwalając użytkownikom bez trudu lokalizować i eksplorować agencje na podstawie określonych kryteriów, takich jak typy usług, specjalizacje branżowe i lokalizacje geograficzne. Każda agencja jest prezentowana z detalicznym profilem, który zawiera szereg niezbędnych informacji. Profile te obejmują przegląd oferowanych przez agencję usług, dając użytkownikom jasne zrozumienie dziedzin, w których agencja się specjalizuje. Aby pomóc użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji, moduł integruje również system recenzji i ocen generowanych przez użytkowników. Ta funkcja umożliwia istniejącym klientom agencji dzielenie się swoimi doświadczeniami i wystawianie ocen na podstawie ich poziomu satysfakcji. Aspekt ten nie tylko zwiększa przejrzystość platformy, ale także buduje zaufanie wśród użytkowników, oferując wgląd od klientów z realnego świata. Ogólnie rzecz biorąc, ten moduł łączy funkcjonalność z projektowaniem zorientowanym na użytkownika, tworząc kompleksowe i niezawodne źródło do znajdowania odpowiedniej agencji certyfikacyjnej.

 2. System zapytań o wycenę

  System zapytań o wycenę w Certiget to starannie zaprojektowana funkcja, która usprawnia proces uzyskiwania wycen od agencji certyfikacyjnych. Ten system jest zaprojektowany, aby zniwelować lukę między użytkownikami a agencjami, umożliwiając bezpośrednią i efektywną linię komunikacji. Centralnym elementem tego systemu jest kompleksowy formularz zapytania, starannie opracowany, aby uchwycić konkretne potrzeby i wymagania użytkowników. Formularz ten pozwala użytkownikom szczegółowo opisać rodzaj usług certyfikacyjnych, których szukają, w tym zakres prac, specyfikę branży i wszelkie unikalne wymagania lub kryteria, które mogą mieć. Ponadto, formularz jest zaprojektowany do zbierania niezbędnych danych kontaktowych, zapewniając, że specjalista może szybko i dokładnie odpowiadać na zapytania. Po przesłaniu zapytania przez użytkownika, system inteligentnie kieruje je do odpowiedniej osoby na podstawie dostarczonych informacji. To ukierunkowane podejście nie tylko oszczędza czas obu stron, ale także zwiększa prawdopodobieństwo dopasowania między potrzebami użytkownika a ofertą agencji. System zapytań o wycenę jest świadectwem zaangażowania Certiget w zapewnienie przyjaznej dla użytkownika, efektywnej i skutecznej platformy, ułatwiającej płynne interakcje między użytkownikami a agencjami certyfikacyjnymi.

 3. System recenzji i ocen użytkowników

  Zintegrowany z Certiget system recenzji i ocen użytkowników to kluczowa funkcja zaprojektowana, aby budować zaufanie i zapewniać niezawodność w wyborze agencji certyfikacyjnych. System ten pozwala użytkownikom, którzy współpracowali z agencjami, dzielić się swoimi doświadczeniami w formie szczegółowych recenzji i ocen. System ocen jest prosty, ale kompleksowy, zwykle oparty na skali, pozwalając użytkownikom oceniać agencje pod różnymi aspektami, takimi jak jakość usług, profesjonalizm, terminowość i ogólna satysfakcja.

  Te recenzje i oceny są wyraźnie wyświetlane w profilu każdej agencji, dostarczając potencjalnym klientom cennych wglądów w doświadczenia poprzednich użytkowników. Ta przejrzystość jest kluczowa w pomaganiu użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji. Mogą czytać o doświadczeniach innych, rozumieć mocne strony i potencjalne obszary do poprawy każdej agencji oraz oceniać spójność oferowanych usług. Aby utrzymać integralność i użyteczność tego systemu, wprowadzono środki w celu weryfikacji autentyczności recenzji i zapobiegania fałszywym lub stronniczym ocenom. Obejmuje to weryfikację użytkowników na podstawie ich historii interakcji z agencją oraz moderację recenzji, aby upewnić się, że są one konstruktywne i istotne.

Aplikacja internetowa Certiget to zaawansowana kombinacja nowoczesnych technologii webowych, wykorzystująca Laravel do obsługi backendu oraz połączenie Alpine.js i Vanilla JavaScript dla frontendu. Laravel, kompleksowy framework PHP, stanowi fundament operacji po stronie serwera, oferując strukturalne, efektywne i skalowalne rozwiązanie do zarządzania złożonymi funkcjonalnościami platformy Certiget.

Ten wybór zapewnia wysoką wydajność i niezawodność, kluczowe dla obsługi skomplikowanych procesów związanych z dostarczaniem obszernego katalogu agencji certyfikacyjnych, zarządzaniem danymi użytkowników oraz płynną integracją z różnymi funkcjonalnościami, takimi jak zapytania o wyceny i recenzje agencji.

Na froncie, Alpine.js i Vanilla JavaScript współpracują, aby dostarczyć wysoce interaktywny i responsywny interfejs użytkownika. Alpine.js, znany z prostoty i efektywności w budowaniu dynamicznych interfejsów użytkownika, ułatwia płynne i angażujące doświadczenie użytkownika.

Uzupełniając to, Vanilla JavaScript dodaje do wydajności i elastyczności frontendu, zapewniając, że aplikacja pozostaje lekka i efektywna. To połączenie Alpine.js i Vanilla JavaScript na froncie z Laravel na backendzie tworzy solidny zestaw technologiczny, czyniąc aplikację internetową Certiget nowatorskim rozwiązaniem na rynku internetowych katalogów agencji certyfikacyjnych.

Widoki mobilne aplikacji Certiget

OSZAŁAMIAJĄCE TECHNOLOGIE

Logo Laravel frameworka PHP

Laravel

Logo Alpine.js biblioteki Javascript

Alpine.js

Logo Javascript

JavaScript

Logo preprocesora CSS Sass

Sass